Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013)

Mỗi tuần vào tối thứ 6, các em trong CLB Thanh Thiếu Niên Phật tử lại về chùa sinh hoạt và tu tập trong không khí vui tươi, ấm tình đạo vị dưới mái già làm cổ tự Thanh Hà.    

 Trong thời khóa sinh hoạt, Ban Chủ Nhiệm CLB luôn chuẩn bị các chủ đề và hình thức sinh hoạt phong phú, phù hợp với tâm lý giới trẻ, khơi dậy tinh thần sống trách nhiệm với cuộc đời, mang đạo lý Phật dạy ứng dụng trong cuộc sống. Buổi sinh hoạt thường lễ thời khóa như sau: Hướng dẫn Thiền, khóa lễ tụng kinh theo phong cánh hiện đại, văn nghệ đầu giờ, trò chơi và họp triển khai các công tác Phật sự...v v Đây là mô hình sinh hoạt hấp dẫn, vui tươi, một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ nói chung và con em Phật tử, và các bạn trẻ có tấm lòng hướng Phật nói riêng nói.

 

Phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh sinh hoạt và tu học ngày 06 tháng 09 năm 2013 tại Chùa Thanh Hà

:CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013)CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 1CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 2CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 3CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 4CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 5CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 6CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 7CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 8CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 9

CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 10CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 11CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 12CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 13CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 14CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 15CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 16CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 17CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 18CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 19CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 20CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 21CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 22CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 23CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 24CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 25CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 26CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 27CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 28CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 29CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 30CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 31CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 32CLB TNPT Chùa Thanh Hà sinh hoạt thứ 6 hàng tuần (6/9/2013) 331240651 443129265806632 2033667729 n

Ban truyền thông - CLB Thanh Thiếu Niên Phật tử Chùa Thanh Hà