Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà

Lúc 4 giờ 30 sáng ngày 15/04/Bính thân, hòa trong niềm vui của hàng triệu triệu người con Phật trẹn khắp năm châu hân hoan đón mừng ngày đức Phật đản sinh Pl: 2560- Dl: 2016, chùa Thanh Hà - Số 34 - Bến Ngự - Trường Thi - Tp. Thanh Hóa trang nghiêm thực hiện nghi thức Tắm Phật dưới sự chủ trì của ĐĐ. Thích Tâm Đức - UV HĐTS TW GHPGVN - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư Tôn đức Tăng tại bổn tự và sự tham dự của hơn 1000 tín đồ Phật tử và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

 

Xin chia sẻ chùm ảnh lễ tắm Phật:

Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh HàChùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 1Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 2Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 3Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 4Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 5Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 6Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 7Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 8Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 9Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 10Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 11Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 12Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 13Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 14Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 15Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 16Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 17Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 18Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 19Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 20Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 21Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 22Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 23Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 24Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 25Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 26Chùm ảnh: Trang nghiêm tắm Phật tại chùa Thanh Hà 27