Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Sáng ngày 23/5/2020 (nhằm 1/4 nhuận năm Canh Tý) Thượng tọa Thích Tâm Đức Trưởng BTS GHPHVN tỉnh Thanh Hóa Trụ trì Tổ đình chùa Thanh Hà đã vì sự nghiệp tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, trang nghiêm tổ chức lễ Xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Buổi lễ còn có sự tham dự của Chư Tăng đang tu học tại chùa Thanh Hà, gia đình Phật tử Khương Đình Tài cùng đông đảo Phật tử chùa Thanh Hà.

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Dâng lời phát nguyện xuất gia

Xuất gia là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, là sự cầu tiến của con người, tìm tự tại giải thoát và chân thành sống với đời. Xuất gia hoàn toàn là một sự tự nguyện cá nhân không có bất kỳ một sự gán ép nào. Xuất gia là sống với một đoàn thể Tăng già hòa hợp, dung hòa một cá thể vào trong đại chúng để rèn luyện chất lượng  bản thân, thực hiện lý tưởng giải thoát đồng thời, đem năng lượng từ bi và trí huệ của đại chúng chuyển hóa thế gian, thúc đẩy cá nhân và cộng đồng không ngừng tinh tấn.

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Buổi lễ diễn ra trong sự hòa hợp thanh tịnh của Tăng đoàn, sau nghi thức niêm hương bạch Phật đảnh lễ Tam Bảo, Phật tử Khương Đình Tài  đã phát tâm xuất gia dâng lời tác bạch, nói lên tâm nguyện cầu mong và khác ngưỡng được dự vào hàng đệ tử xuất gia của Phật đã ấp ủ từ lâu. Bởi đã được nương tựa Tam Bảo tu tập với sự dìu dắt của Thượng tọa Trụ trì, từ đó khơi nguồn mở lối và tự thân có được an lạc trong quá trình làm Phật tử tại gia thực hành theo lời Phật dạy. Sau khi xuất gia, Thượng tọa Trụ trì đã ban cho pháp danh Thích Bản Chiếu.

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Thượng tọa Trụ trì có đôi lời sách tấn

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Ngay trong buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Đức là thầy thế phát, cũng đã có đôi lời gửi tới những người đệ tử mới. Một lần nữa, Thầy nhắc nhở những khó khăn khi lựa chọn đi theo con đường tầm đạo. Một người phát tâm xuất gia đã là điều khó có, mà người sống trọn đời xuất gia lại càng khó hơn. Cho nên phải giữ tâm mình thật kiên cố bằng cách xác định rõ mục tiêu hay chính là chí nguyện của người xuất gia “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Lấy đó làm nơi nương tựa cho tâm Bồ đề, nhắc nhở mình mỗi khi gặp những chướng duyên biết vươn lên và thức tỉnh, không để cho sự si mê và chấp thủ chế ngự. Muốn vậy, ngay từng giờ phút mỗi người xuất gia phải tự trang bị cho mình hành trang, tư lương Giới - Định - Tuệ để trên con đường tu học và hành đạo chúng ta không phải lo sợ khi đối diện với nghịch cảnh.Việc xuất gia là chúng ta đã xa lìa lối sinh hoạt thế tục, cũng giống như thuyền chèo ngược dòng nước. Chỉ cần chùn bước thì sẽ bị dòng nước đẩy lùi, tắp vào bờ.

 

 

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài

Chùa Thanh Hà tổ chức lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Khương Đình Tài