Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung

Ngày 7 tháng chạp năm Quý tỵ, tức ngày 7 tháng 1 năm 2014, trong không khí của những ngày đầu năm 2014 cũng là lúc những người con Phật hân hoan kỉ niệm ngày đức Phật Thành Đạo. tại chùa Thanh Hà - 34 Bến Ngự - F. Trường Thi – Tp. Thanh Hóa – Thanh Hóa đã diễn ra lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ Xuân Bình và Kim Chung.

Như chúng ta biết,  lễ Hằng Thuận của Phật Giáo là nét văn hóa mang bản sắc dân tộc, không những vậy, lễ Hằng Thuận còn phát huy một cách hiệu quả nền tảng trí tuệ và đạo đức tâm linh, định hướng con người sống hữu ích trong đời sống gia đình, xã hội, qua đó góp phần tích cực cống hiến công sức cho tổ quốc cho dân tộc.

Lễ Hằng Thuận là cây cầu nối giữa đạo và đời, là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo, là nét đẹp văn hóa đặc thù của Phật giáo trong lãnh vực hôn nhân gia đình đối với người phật tử.

Khi đã cảm nhận những giá trị thiêng liêng cao cả cũng như lợi ích thiết thực của lễ Hằng Thuận. nên hai bên gia đình đôi tân hôn đã hoan hỷ tác bạch thỉnh ĐĐ. Thích Tâm Đức – UV HĐTS- Phó Ban pháp chế TW GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa- trụ trì chùa Thanh Hà tác lễ Hằng Thuận cho đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung dưới sự chứng minh của chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Tp Thanh Hóa trụ trì các chùa trên địa bàn cùng sự tham dự đông đảo của hai bên thông gia bà con hai họ, bạn bè và phật tử chùa Thanh Hà.

Tại buổi lễ chư tôn đức cùng đạo tràng đã nhất tâm niêm hương bạch Phật, ĐĐ. Thích Tâm Đức  đã chia sẻ pháp thoại “Đạo Vợ Chồng” sau đó là nghi thức trao nhẫn đã diễn ra một cách trang nghiêm và trọng thể.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim ChungChùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 1Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 2Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 3Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 4Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 5Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 6Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 7Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 8Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 9Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 10Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 11Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 12Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 13Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 14Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 15Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 16Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 17Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 18Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 19Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 20Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 21Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 22Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 23Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 24Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 25Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 26Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 27Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 28Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 29Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 30Chùa Thanh Hà: Lễ Hằng Thuận đôi tân hôn Xuân Bình và Kim Chung 31