Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Linh Cảnh: Khóa tu một ngày an lạc tháng 6

Ngày 19 tháng 6 năm Quý tỵ nhân ngày vía đức Bồ tát Quan Thế Âm tại chùa Linh Cảnh huyện Thọ Xuân tổ chức khóa tu “ Một Ngày An Lạc” định kì với hơn 400 phật tử tham dự.

 Được biết, khóa tu một ngày an lạc là sinh hoạt thường xuyên mà tiểu Ban Hoằng Pháp phối hợp với tiểu Ban Hướng Dẫn Phật Tử của BTS GHPGVN huyện Thọ Xuân tổ chức được đông đảo phật tử ủng hộ và tham gia bình quân có gần 400 người tham dự với nhiều thành phần tham gia đặc biệt là giới trẻ.

Kinh pháp cú đức Phật dạy rằng: "Sống một trăm năm, không thấy pháp tối thượng, không bằng sống một ngày mà thấy pháp tối thượng" Trong kinh vô lượng thọ đức phật dạy rằng: "Tu một ngày đem ở cõi ta bà hơn làm lành ở cõi vô lượng thọ cả một trăm năm".

Chính vì cảm nhận được giá trị lời dạy quý báu đó nên các tu sinh đã tìm đến chùa nhằm trải nghiệm giá trị thực sự của Phật pháp, an lạc đó là lợi ích của khóa tu. 

www.phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu chùm ảnh:

Chùa Linh Cảnh: Khóa tu một ngày an lạc tháng 6Chùa Linh Cảnh: Khóa tu một ngày an lạc tháng 6 1Chùa Linh Cảnh: Khóa tu một ngày an lạc tháng 6 2Chùa Linh Cảnh: Khóa tu một ngày an lạc tháng 6 3Chùa Linh Cảnh: Khóa tu một ngày an lạc tháng 6 4Chùa Linh Cảnh: Khóa tu một ngày an lạc tháng 6 5Chùa Linh Cảnh: Khóa tu một ngày an lạc tháng 6 6Chùa Linh Cảnh: Khóa tu một ngày an lạc tháng 6 7Chùa Linh Cảnh: Khóa tu một ngày an lạc tháng 6 8