Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Linh Cảnh: Khánh tuế ân sư nhân mùa Vu Lan

Ngày 15 tháng 7 năm 2014 nhân ngày ĐẠI LỄ VU LAN tại tổ đình Chùa Linh Cảnh hàng đệ tử chúng con thành tâm dâng lên chút lễ mọn và đỉnh lễ khánh tuế Tôn Sư của chúng con.

Qua 3 tháng an cư kết hạ thúc liễm thân tâm, trau rồi Tam Vô Lậu học tại tổ đình Chùa Thanh Hà. Hôm Nay chúng con lại về Tổ Đình Chùa Linh Cảnh theo tinh thần báo ân và tri ân chúng con đê đầu đỉnh lễ chúc khánh tuế thầy, cảm niệm ân đức tôn sư đã cho chúng con giới thân - tuệ - mạng, để hàng đệ tử chúng con lấy đó làm kim chỉ nam cho con đường tu tập, hoằng pháp, độ sinh và giác ngộ giải thoát.

Hàng đệ tử chúng con k biết lấy gì để đền đáp lại ân giáo dưỡng của thầy tổ, chúng con nguyện tu học ngày một tinh tiến, trau rồi Tam Vô Lậu học để xứng danh là Thích Tử Thiền Môn và luôn lấy hạnh " từ , bi, hỷ ,xả" và hoằng pháp lợi sinh làm đầu! Đệ tử chúng con kính chúc ân sư - tuệ đăng thường chiếu, thể thọ miên trường, đạo thọ tăng long mãi là bóng cây đại thọ cho chúng con nương tựa.

Chùa Linh Cảnh: Khánh tuế ân sư nhân mùa Vu LanChùa Linh Cảnh: Khánh tuế ân sư nhân mùa Vu Lan 1khanh tue 3