Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Linh Cảnh dâng hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹ

Chiều nay, ngày 23/7/2017 nhằm ngày 1/6 nhuận năm Đinh Dậu đoàn chư Tăng phật tử đạo tràng chùa Linh Cảnh – H. Thọ Xuân sau thời kinh chiều tại chùa đã cùng nhau tiến đến đài bia liệt sỹ xã Xuân Bái dâng hương tưởng niệm và tụng kinh cầu siêu anh linh các Anh Hùng Liệt Sỹ xã Xuân Bái.

Nguyện cầu cho anh linh các anh được tiêu diêu lạc cảnh gia đình hưng thịnh, đất nước thái bình, nhân dân an lạc.

Chùa Linh Cảnh dâng hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹChùa Linh Cảnh dâng hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹChùa Linh Cảnh dâng hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹChùa Linh Cảnh dâng hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹ

Cùng ngày, trong tinh thần tri ân và báo ân:

Trải tấm lòng son vì đất nước
Đem dòng máu đỏ giữ quê hương.

Chư tăng và Phật tử chùa Đông Nam - H. Thọ Xuân cũng đã nghĩa nghĩa cử cao đẹp bằng những phần quà ý nghĩa gửi tới thân nhân các gia đình liệt sỹ người có công với cách mạng nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/72017).

Chùa Linh Cảnh dâng hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹ

ĐĐ. Thích Nguyên Quang - Trụ Trì chùa Đông Nam trao quà Chùa Linh Cảnh dâng hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹ