Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc

Chùa Nghè Diêm Phố (còn gọi là Liên Hoa Tự) nằm tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ XIII, có quy mô khiêm tốn trong một quần thể kiến trúc rộng khoảng 2 sào Trung Bộ, bao gồm: Nghè thờ Tứ Vị Thánh Nương, Chùa Liên Hoa, Đền thờ Đức Ông và Miếu thờ chung 344 người Diêm Phố tử nạn trong bão (1931). Toàn bộ khu kiến trúc được bao bọc bởi hàng phi lao xanh. Mặt của khu kiến trúc hướng ra biển, có cổng Tam Quan đồ sộ. Từ cổng Tam Quan trở vào có con đường lớn chạy đến cửa đền, đồng thời chia đôi khu di tích này thành hai phần, có các đường xương cá để vào nghè, đền, chùa, miếu.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu LộcChùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 1Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 2Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 3Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 4Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 5Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 6Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 7Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 8Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 9Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 10Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 11Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 12Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 13Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 14Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 15Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 16Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 17Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 18Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 19Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 20Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 21Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 22Chùa Liên Hoa (Diêm Phố) – huyện Hậu Lộc 23