Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình

Hôm nay ngày 14 thang 7 năm 2013 tức ngày 7 tháng 6 năm Quý tỵ, như thường lệ các bạn thanh thiếu niên Phật tử chùa Khải nam lại vân tâp vế bổn tự tại phường Quang Tiến TX. Sâm Sơn để cùng tu tập và sinh hoạt.  

Đặc biệt hôm nay clb được sự quang lâm của ĐĐ Thích Tánh Khả - UV TT BTS – trưởng Ban Văn Hóa GHPGVN tỉnh Thanh Hóa về tham dự buổi tu tập. Tại buổi sinh hoạt sau giờ tụng kinh theo nghi thức của dành riêng cho TTN Phật tử Tỉnh Thanh Hóa, niệm Phật , kinh hành… Đại Đức Thích tánh Khả đã co lời chia sẻ động viện đế các bạn hãy cố gắng hơn nữa duy trì các buổi sinh hoạt thật tốt, đặc biệt sắp tới với cương vị là đơn vị chủ nhà đăng cai tổ chức Hội Trại các bạn phải thật sự nổ lực thật nhiều thật nhiều để tạo thiện duyên và hình ảnh đẹp giao lưu với tất cả các bạn trong tỉnh, sau đó Đai Đức hường dẫn các bạn tập văn nghệ và cùng chụp ảnh lưu niệm với tất Clb và chia tay cùng hẹn gặp lại vào Hột Trại sắp tới.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:   

Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tìnhChùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 1Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 2Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 3Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 4Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 5Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 6Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 7Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 8Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 9Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 10Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 11Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 12Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 13Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 14Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 15Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 16Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 17Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 18Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 19Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 20Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 21Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 22Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 23Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 24Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 25Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 26Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 27Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 28Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 29Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 30Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 31Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 32Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 33Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 34Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 35Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 36Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 37Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 38Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 39Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 40Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 41Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 42Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 43Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 44Chùa Khải Nam: Clb TTN PT sinh hoạt chuẩn bị tham dự Hội Trại toàn tình 45