Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013

Ngày 15 tháng 9 năm 2013 tức ngày 11 tháng 8 năm Quý tỵ, tại chùa Hưng Phúc - Xã Đông Hương – Tp. Thanh Hóa đã diễn ra "Đêm Hội Trăng Rằm" vui đón Trung Thu 2013.

Với sự hiện diện của ĐĐ. Thích Tâm Minh – UV Ban Giáo Dục Tăng Ni TW GHPGVN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - Trụ Trì Chùa Hưng Phúc,  chư tăng Chùa Hưng Phúc, Chùa linh Cảnh, chùa Thanh Hà và các CLB TTNPT Chùa Hưng Phúc - TPTH, Chùa Linh Cảnh - Xã Xuân Bái - Huyện Thọ Xuân - và CLB TTNPT Chùa Khải Nam - Xã Quảng Tiến - TX Sầm Sơn cũng có sự tham dự của các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương cùng trung vui cùng các em!

Đêm lễ hội diễn ra long trọng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng các em và toàn thể hội chúng.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 1Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 2Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 3Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 4Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 5Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 6Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 7Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 8Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 9Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 10Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 11Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 12Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 13Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 14Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 15Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 16Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 17Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 18Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 19Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 20Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 21Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 22Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 23Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 24Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 25Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 26Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 27Chùa Hưng Phúc: Tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” vui đón Trung Thu 2013 28