Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013

Khóa tu tuổi trẻ Chùa Hồi Long lần 2 – Hè 2013Hôm nay, ngày 6 tháng 7 năm 2013 tức ngày 29 tháng 05 năm Quý Tỵ. Chùa Hồi Long – xã Hoằng Thanh – Hoằng Hóa – Thanh Hóa với ngày tu tập thứ hai khóa tu dành cho Tuổi trẻ lần thứ 2 – mùa Hè 2013.      

 

Vẫn tiếng niệm Phật của hơn 100 bạn trẻ nơi mái chùa Hồi Long vang lên nhịp nhàng và đều đặn trong không gian nắng nóng của mùa hè,  cùng những lời kinh Sám Hối thật thiết tha, những bước chân nhẹ nhàng đặt trên mặt đất với sự tĩnh giác chánh niệm trong hơi thở ra vào, các em đã có những giây phút tĩnh tâm và lắng nghe sư cô Thích Nữ Huệ Phước trụ trì chùa Yên Lộ - Thiệu Hóa chia sẻ về công ơn trời biển của Cha Mẹ khiến những giọt nước mắt đã lăn tròn trên bờ má của các em với những ăn năn với lầm lỗi của mình và niềm thương kính đối với cha mẹ…

www.phatgiaothanhhoa.com  xin chia sẻ một số hình ảnh với quý độc giả:

Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 1Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 2Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 3Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 4Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 5Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 6Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 7Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 8Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 9Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 10Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 11Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 12Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 13Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 14Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 15Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 16Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 17Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 18Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 19Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 20Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 21Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 22Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 23Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 24Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 25Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 26Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 27Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 28Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 29Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 30Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 31Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 32Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 33Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 34Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 35Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 36Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 37Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 38Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 39Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 40Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 41Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 42Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 43Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 44Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 45Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 46Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 47Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 48Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 49Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 50Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 51Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 52Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 53Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 54Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 55Chùa Hồi Long: Ngày tu tập thứ hai khóa tu tuổi trẻ lần 2 – Hè 2013 56khoa tu chua hoi long 6 thang 7 58