Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013

Khóa tu tuổi trẻ chùa Hồi LongHôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2013 tức ngày 28 tháng 05 năm Quý Tỵ. Chùa Hồi Long – xã Hoằng Thanh – Hoằng Hóa – Thanh Hóa tổ chức khóa tu dành cho Tuổi trẻ lần thứ 2 – mùa hè - 2013.   

 

“Nam Mô A Di Đà Phật” luôn vang rền giữa trưa hè nắng nóng của hơn 100 bạn trè đã vân tập về chùa Hồi Long nhiếp tâm trong từng tiếng niệm Phật, những lời kinh ca ngợi công ơn cao ca của hai đấng sinh thành cùng những giây phút tĩnh tâm và an nhiên trong từng bước chân an lạc kinh hành niệm Phật…

Bên cạnh đó các bạn còn được ĐĐ. Thích Tánh Khả - UV TT BTS - Trưởng ban văn hóa THPG Thanh Hóa chia sẻ pháp thoại chủ đề “ Hạnh Chân Thật”

Khi màn đêm buông xuống toàn thể thầy và trò cùng trang nghiêm trước điện Phật dâng lời cầu nguyện, thắp nến ngưỡng cầu “Quốc thái dân an – thế giới hòa bình - chúng sinh an lạc” thật lung linh huyền nhiệm.

www.phatgiaothanhhoa.com  xin chia sẻ một số hình ảnh với quý độc giả

Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013 Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  1Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  2Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  3Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  4Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  5Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  6Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  7Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  8Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  9Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  10Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  11Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  12Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  13Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  14Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  15Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  16Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  17Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  18Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  19Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  20Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  21Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  22Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  23Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  24Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  25Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  26Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  27Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  28Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  29Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  30Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  31Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  32Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  33Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  34Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  35Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  36Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  37Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  38Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  39Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  40Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  41Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  42Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  43Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  44Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  45Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  46Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  47Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  48Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  49Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  50Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  51Chùa Hồi Long: Khóa tu tuổi trẻ lần 2 – mùa Hè 2013  52