Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Cáo phó: Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm viên tịch

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Phân Ban Đặc trách Ni giới BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hậu Lộc; Ban Trị sự Phật giáo huyện Hậu Lộc; HĐND, Ủy ban MTTQ xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc; Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

 Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thành viên Ban chứng minh Phân Ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc; Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hậu Lộc; Nguyên Đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ xã Văn Lộc (nay là xã Thuần Lộc), huyện Hậu Lộc; Trụ trì chùa Sùng Nghiêm, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Bằng tuyên dương Công đức của GHPGVN, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 06h30 ngày 29 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 04 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Sùng Nghiêm, làng Duy Tinh, xã Thuần Lộc (xã Văn Lộc cũ), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trụ thế: 81 năm. Hạ lạp: 45 năm.

Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 14h30 ngày 29 tháng 12 năm 2019 (ngày 04 tháng 12 năm Kỷ Hợi). Kim quan được tôn trí tại chùa Sùng Nghiêm, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15h30 ngày  29 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2019 (từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm Kỷ Hợi).

Cáo phó:  Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm viên tịch

Cáo phó của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

Lễ truy điệu được cử hành lúc 08h30 ngày 31 tháng 12 năm 2019 (ngày 06 tháng 12 năm Kỷ Hợi), sau đó cung thỉnh kim quan Ni trưởng nhập Bảo tháp tại chùa Sùng Nghiêm, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.