Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Cách đây hơn 25 thế kỷ, ở tại Bồ-đề Đạo Tràng (Ấn Độ), Bồ Tát Tất-đạt-đa sau sáu năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ-đề để thể nhập chân lý, chứng đắc quả vị tối thượng trở thành Phật Thích-ca-mâu-ni. Ánh đạo vàng Ngài phát huy ra sáng soi vạn loại trải qua bao thiên niên kỷ. Hòa chung trong niềm hân hoan của người con Phật, Trong ngày 02/1/2020 (nhằm ngày 08/12/Kỷ Hợi) các chùa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân lễ Phật Thành đạo.

Chùa Thanh Hà – Tp Thanh Hóa: Khóa tu nhân ngày Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo

Đông đảo Phật tử trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã đến tham gia khóa tu kỷ niệm ngày đức Phật Thành Đạo. Trong một ngày diễn ra khóa tu, Chư Tôn Đức Tăng đã hướng dẫn Phật tử cùng tụng kinh sám hối sáu căn. Trong buổi sáng, đại chúng còn được nghe Đại đức Thích Tâm Hưng – Trụ trì chùa Đống Cao chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề . Buổi chiều, Đại đức Thích Khải Chánh  đã gửi tới đại chúng bài Pháp thoại với chủ đề Ánh Sao Mai. Cuối ngày Đại chúng tụng kinh Lịch sử Đức Phật và Ngồi thiền.

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ bài pháp thoại "Đức Phật là người Thầy vĩ đại"

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Đại đức Thích Khải Chánh chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề "Ánh Sao Mai"

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Chùa Ông Sư – huyện Triệu Sơn

Sáng ngày mùng 8/12/Kỷ Hợi tại Chùa Hòa Long (Ông Sư) đã trang nghiêm tổ chức lễ Phật Thành Đạo, PL.2563 – DL. 2019, Tại chương trình lễ Chư Tôn đức đã hướng dẫn cho Phật tử tụng kinh Phật Thành Đạo, ngồi thiền và kết thúc là chương trình dâng hoa cúng Phật.

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Chùa Mèo – huyện Lang Chánh

Cũng trong ngày 8/12/Kỷ Hợi tại chùa Mèo - xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh đã tổ chức khoá tu an lạc một ngày cho nhân dân phật tử. Nhân ngay Vía Đức Phật Thích ca mâu ni thành đạo.

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Chùa Linh Cảnh – huyện Thọ Xuân

Nhân ngày lễ Phật Thành Đạo, Chư Tăng Phật tử chùa Linh Cảnh cũng đã trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thành Đạo PL.2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo PL 2563