Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Ngày 17-11 âm lịch hàng năm, là ngày người con Phật hướng về kỷ niệm Vía Phật A Di Đà. Trong niềm thâm tín Tam bảo và một lòng quy ngưỡng Ngài, các chùa tổ chức lễ vía và Phật tử câu hội về tu-học, chuyển hóa. Dưới đây là ghi nhận về các hoạt động tổ chức ngày lễ vía Phật A Di Đà tại một số chùa trên địa bàn tỉnh.

Chùa Thanh Hà – TP Thanh Hóa

Ngày 23 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 17/11/Mậu Tuất), Chùa Thanh Hà – số 34 Bến Ngự, Trường Thi, TPTH đã tổ chức khóa tu một ngày an lạc nhân ngày lễ Vía  Phật A Di Đà. Phật tử tham dự khóa tu đã được Chư tôn đức hướng dẫn tụng chọn bộ kinh Vô lượng thọ. Buổi chiều Phật tử dã được nghe Đại đức Thích Đạo Chánh chia sẻ về Pháp môn tịnh độ.

 

 

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

 

 

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Chùa Hòa Long (Ông Sư) – Triệu Sơn

Cũng trong ngày 23 tháng 12 năm 2018 để tưởng niệm Đức tự phụ A Di Đà chùa Hòa Long (Ông Sư) xã Tiến Nông huyện Triệu Sơn đã tổ chức khóa tu một ngày an lạc, Tại khóa tu Phật tử đã được ngồi thiền, niệm Phật, kinh hành.

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Thiền tự Yên Cát (Chùa Di Lặc) – Như Xuân

Tối ngày 17/11/Mậu Tuất, Thiền tự Yên Cát (Chùa Di Lặc) – Thị trấn Yên Cát – Như Xuân đã trang nghiêm tổ chức lễ vía Phật A Di Đà, đêm hội hoa đăng cúng dường Khánh đản với sự chứng minh của Đại đức Thích Khải Định trụ trì Thiền tự cùng chư tôn đức Tăng Ni đang tu học tại chùa và Phật tử Chùa Bụt xã Hoằng Trường huyện Hoằng Hóa.

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Chùa Hoàng – Hoằng Hóa

Ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại chùa Hoàng xã Hoàng Đức huyện Hoằng Hóa cũng đã trang nghiêm tổ chức khóa tu một ngày an lạc và đêm hoa đăng thành kính tưởng niệm ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà