Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

Nhận được tin báo Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhâm viện chủ tổ đình Linh Đường viên tịch, sáng ngày 4/7/2020 nhằm ngày (14/5/Canh Tý), Đoàn lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa do Thượng tọa Thích Tâm Đức - UV HĐTS TW, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến viếng và tiễn đưa Ni trưởng về nơi an nghỉ cuối cùng.

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

Đoàn lãnh đạo BTS viếng Cố Ni trưởng

Đi cùng đoàn có Ni sư Thích Đàm Hòa – UVDK HĐTS TW, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni sư Thích Đàm Thành – Phó trưởng BTS GHPHVN tỉnh Thanh Hóa cùng Chư tôn đức trong thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Chư tôn đức Ni các chùa trên địa bàn tỉnh.

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

Đoàn đã đến viếng, dâng hương và cầu nguyện cho Ni trưởng cao đăng Phật quốc. Đại diện cho Chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Đức trưởng Ban trị sự Tỉnh đã ghi sổ tang gửi lời tiễn biệt đến cố Ni trưởng.BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

Ni trưởng Thích Đàm Nhâm (1931 – 2020) là một bậc uyên thâm Phật pháp, am tường giới luật và trì giới tinh nghiêm. Là bậc chân tu thực học, giữ gìn cốt cách thiền gia, nhất là đức hạnh cung kính chư Tăng. Vì thế, Ni trưởng thường được cung thỉnh ngôi Giới Sư; Yết Ma, Giáo Thụ, Hòa thượng Đàn Đầu trong các Đại Giới Đàn tại Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá…. tổ chức, để trao truyền giới pháp cho các giới tử Ni tu học. Hàng năm, vào các khóa an cư kiết hạ do Phật giáo Hà Nội tổ chức, Ni trưởng thường được cung thỉnh ngôi Thủ chúng Ni giới để hành giả Ni nương theo tu học. Ni trưởng Thích Đàm Nhâm đã an nhiên thị tịch vào lúc 11h30 ngày 02/07/2020 (Tức ngày 12/05/Canh Tý). Trụ thế: 91 tuổi – Hạ lạp 56 niên.

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm

BTS Phật giáo tỉnh viếng tang ni trưởng Thích nữ Đàm Nhâm