Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 05/12/2019), đoàn chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh do Thượng tọa Thích Tâm Đức – UV HĐTS TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng Chư Tôn đức Tăng – Ni trong BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã đến thắp hương, đỉnh lễ kính viếng Giác linh cố Ni trưởng tân Viên tịch.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Đi cùng đoàn có Đại đức Thích Tâm Hiền – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Đại đức Thích Tâm Hiện – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích Đàm Nhung – Nguyên UV HĐTS TW, Nguyên trưởng BTS GHPG tỉnh Thanh Hóa; Ni sư Thích Đàm Hòa – UVDK HĐTS TW, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư Tôn đức Ban Thường trực, trưởng các ban, ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức lãnh đạo các BTS Phật giáo huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh đồng trang nghiêm vòng hoa, phẩm vật thành kính đối trước Giác linh đài dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

 Thượng tọa Thích Tâm Đức ghi sổ tang

Thượng tọa Thích Tâm Đức thay mặt đoàn nói lời ai điếu: Từ nay Phật giáo Thanh Hóa vắng bóng Ni trưởng, bậc Thạch trụ Thiền gia, là điểm tựa tinh thần cao quý cho Tăng Ni noi gương tu học, BTS Phật giáo tỉnh mất đi người cố vấn luôn tận tụy hết mình vì sự phát triển của Đạo pháp, Môn đồ Pháp quyến mất đi người Thầy khả kính với tâm nguyện luôn tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa xin thành kính chia buồn sâu sắc đến Môn đồ Pháp quyến cùng toàn thể quý Phật tử Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh. Thành kính cầu nguyện Giác linh Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm cao đăng Phật quốc.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Tiếp đến chư Tôn đức Tăng Ni kinh hành nhiễu quanh kim quan để tưởng nhớ công đức đóng góp cho Phật giáo Thanh Hóa của cố Ni trưởng.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Trong hai ngày diễn ra lễ tang, các phái đoàn Phật giáo các huyện, thị, thành cũng như các chùa trên địa bàn tỉnh cũng đã đến kính viếng Tang lễ Cố Ni trưởng.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ni trưởng Thích Đàm Tâm – Nguyên Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, do cao niên trưởng lão đã thu thần viên tịch vào hồi 06h30 ngày 29 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 04 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Sùng Nghiêm, làng Duy Tinh, xã Thuần Lộc (xã Văn Lộc cũ), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trụ thế: 81 năm. Hạ lạp: 45 năm.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lẵng hoa Viếng tang của HĐTS TW Giáo hội Phật Giáo Việt Nam

Lễ truy điệu được cử hành lúc 08h30 ngày 31 tháng 12 năm 2019 (ngày 06 tháng 12 năm Kỷ Hợi), sau đó cung thỉnh kim quan Ni trưởng nhập Bảo tháp tại chùa Sùng Nghiêm, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm 

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng tang Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm