Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Video: Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân

www.Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu Video: Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trì tụng: TT. Thích Trí Thoát