Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Video: Kí Sự Sen Vàng Ngát Hương Cuộc Đời và Sự Nghiệp - HT. Thích Minh Châu

www.Phatgiaothanhhoa.com Xin giới thiệu Video: Kí Sự Sen Vàng Ngát Hương Cuộc Đời và Sự Nghiệp Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu Đạo diễn/Tác giả/Dịch giả: SEN VIET MEDIA