Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Video: Áo Nâu Bên Cửa Thiền - Cuộc Đời HT. Thích Thanh Bích

www.Phatgiaothanhhoa.com Xin giới thiệu Video: Áo Nâu Bên Cửa Thiền  Cuộc Đời Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Bích Thực Hiện: Kênh Truyền Hình VTC1 Chương Trình Chân Dung Cuộc Sống