Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc

Ngày 1 tháng 12 năm 2013 tức ngày 29 tháng 10 năm Quý Tỵ. Thể theo chương trình tu học chùa Hưng Phúc (chùa Tu Ba) tổ chức khóa tu "Một ngày an lạc" dành cho quý Phật tử.

Khóa Tu " Một Ngày an lạc" tại chùa Hưng Phúc (Tu Ba Tự) Phường Đông Hương – Tp. Thanh Hóa tổ khóa tu “an lạc” nhằm truyền trao giáo pháp của Như Lai cho quý Phật tử, cùng trải nghiệm đời sống tâm linh dưới sự chỉ đạo và  chứng minh của Đ Đ. Thích Tâm Minh - Ủy viên Ban Tăng Sự TW GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì Chùa Hưng Phúc.  

Đến với khóa tu phật tử được chư tôn đức hướng dẫn niệm phật, kinh hành, ngồi thiền và tụng kinh… Tại khóa tu kỳ này đại chúng đã được cung đó sự quang lâm của Đại Đức Thích Nguyên Lương – Thư kí BTS GHPGVN huyện Hậu Lộc – trụ trì chùa Liên Hoa đã chia sẻ pháp thoại chủ đề "Phương pháp niệm Phật" cho hơn 200 Phật tử Chùa hưng Phúc - TP.Thanh hóa; Chùa Phúc Bồi - Hoằng Hợp - Hoằng Hóa và các Phật tử gần xa cũng về dự khóa tu.

www.phatgiaothanhhoa.com  xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng PhúcTp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 1Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 2Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 3Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 4Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 5Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 6Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 7Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 8Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 9Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 10Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 11Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 12Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 13Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 14Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 15Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 16Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 17Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 18Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 19Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 20Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 21Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 22Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 23Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 24Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 25Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 26Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 27Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 28Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 29Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 30Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 31Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 32Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 33Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 34Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 35Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 36Tp. Thanh Hóa: Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hưng Phúc 37