Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2013 tức ngày 21 tháng 8 năm 2013 tại Chùa Thanh Hà - 34 Bến Ngự - F. Trường Thi - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hóa long trọng tổ chức đại lễ Vu lan – Báo Hiếu Pl:2557 – Dl: 2013.    

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có ĐĐ. Thích Tánh Khả - UV ban Văn Hóa TW GHPGVN – UV TT BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa – Trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Sơn, ĐĐ Thích Nguyên Phong – UV BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa – trưởng BTS GHPGVN huyện Nông Cống cùng chư Tăng tổ đình Thanh Hà và đông đảo quý văn nghệ sỹ trong tỉnh, quý tín đồ Phật tử đồng tham dự.

Mặc dù trời mưa nhưng buồi lễ được diễn ra một cách trang nghiêm, ý nghĩa và xúc động.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh HàTp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 1Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 2Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 3Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 4Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 5Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 6Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 7Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 8Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 9Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 10Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 11Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 12Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 13Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 14Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 15Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 16Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 17Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 18Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 19Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 20Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 21Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 22Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 23Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 24Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 25Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 26Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 27Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 28Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 29Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 30Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 31Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 32Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 33Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 34Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 35Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 36Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 37Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 38Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 39Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 40Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 41Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 42Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 43Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 44Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 45Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 46Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 47Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 48Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 49Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 50Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 51Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 52Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 53Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 54Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 55Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 56Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 57Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 58Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 59Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 60Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 61Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 62Tp Thanh Hóa: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Thanh Hà 63