Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo

Ngày 8 tháng chạp năm Qúy Tỵ, tức ngày 8 tháng 1 năm 2014, tại chùa Thanh Hà – 34 Bến Ngự - Trường Thi – Tp. Thanh Hóa tổ chức một ngày tu tập lắng nghe pháp thoại, Đêm hội hoa đăng đón mừng ngày đức Phật Thanh Đạo Pl: 2557 – Dl: 2014.

 Theo chương trình đã ấn định vào buổi sang đại chúng đã trì tụng lịch sử đức Phật, tĩnh tâm, dung cơm trong chánh niệm. Và chiều nay lúc 2giờ ĐĐ. Thích Tuệ Minh – phó trụ trì chùa Chí Linh (chùa Gám) huyện Yên Thành – Nghệ An đã chia sẻ pháp thoại với đông đảo thính chúng chủ đề “Địa ngục có hay không?”

Trong bài giảng, Đại Đức đã cho Phật tử một cái nhìn xác thực hơn về quan niệm địa ngục trong dân gian và trong Phật giáo.

Riêng về Phật giáo, đặc biệt là kinh Địa Tạng đã “mô tả rất chi tiết về những hình phạt tại địa ngục” thì chắc chắn là có địa ngục. Mặt khác, kinh điển cũng nói rõ địa ngục là một trong sáu cảnh giới của lục đạo (trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục). Chúng ta là người phàm nên chỉ có thể thấy biết cảnh giới của loài người và súc sanh mà thôi. Các bậc Thánh với năng lực của thần thông mới thấy biết tỏ tường về những cảnh giới của lục đạo.

Tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà chiêu cảm cảnh giới tương ứng. Nếu không do nghiệp thì phải nhờ oai lực của các bậc Đại Bồ-tát mới có thể vào địa ngục. Kinh Phật có dạy, những chúng sanh nào tạo nghiệp cực ác thì khi lâm chung ngay lập tức chiêu cảm quả báo thống khổ trong địa ngục.

Một số người hoài nghi hoặc không tin có địa ngục hay cõi trời vì một lẽ đơn giản là không thấy. Chúng ta cần thận trọng vì giác quan của loài người rất giới hạn nên không thấy không có nghĩa là không có. Là Phật tử, chúng ta tin chắc vào lời Phật dạy, biết sợ hãi quả khổ trong địa ngục mà luôn xa lìa những việc ác.

Kết thúc thời pháp thoại đại chúng lại nhất tâm trì tụng lịch sử đức Phật, nguyện học the gương hạnh của ngài nổ lực tu tập hoằng pháp lợi sinh.

www.phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu chùm ảnh:

Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành ĐạoTp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 1Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 2Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 3Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 4Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 5Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 6Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 7Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 8Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 9Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 10Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 11Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 12Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 13Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 14Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 15Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 16Tp. Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà một ngày tu tập mừng ngày Phật Thành Đạo 17giang chua thnah ha 18