Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà

Ngày ngày 19 tháng 12 năm 2013 tức ngày 17 tháng 11 năm quý tỵ, chùa Linh Cảnh xã Xuân Bái,  huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã diễn ra một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà Pl:2557 -Dl 2013.

Chứng minh và tham dự có ĐĐ. Thích Tâm Minh, UV Ban giáo dục tăng ni TW GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Nguyên Quang, thư ký Ban giáo dục tăng ni GHPGVN tỉnh Thanh hóa, Trụ trì Chùa Đông Nam - TT Thọ Xuân cùng đông đảo tín đồ phật tử trên địa bàn huyện về tham dự.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di ĐàThọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 1Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 2Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 3Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 4Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 5Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 6Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 7Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 8Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 9Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 10Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 11Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 12Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 13Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 14Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 15Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 16Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 17Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 18Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 19Thọ Xuân: Một ngày tu an lạc cúng dường khánh đản Phật A Di Đà 20