Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015.

Sáng nay, ngày 10-6-2015 (nhằm ngày 24-4-Ất Mùi), tại hạ trường cơ sở 2 Chùa Khải Nam (P.Quảng Tiến - TX.Sầm Sơn) đã diễn ra lễ khai pháp an cư kiết hạ PL.2559 -DL.2015.

 

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện Thượng tọa Thích Chân Quang - Phó Ban TCKT TƯ GHPGVN, Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang (BRVT). ĐĐ. Thích Tâm Minh - UV TT Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN - Phó BTS; ĐĐ. Thích Tâm Định - UV Ban Từ thiện Xã hội TW GHPGVN - Phó BTS.  ĐĐ. Thích Tâm Hiền UV Ban NGhi Lễ TƯ – Truởng BTS GHPGVN TP. Thanh Hoá; ĐĐ. Thích Tâm Chính - UV dự khuyết HĐTS - Chánh thư kí BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa;...

Ni Trưởng Thích Đàm Nhung – Nguyên Truởng BTS GHPGVN Tỉnh Thanh Hoá; Ni Sư Thích Đàm Hòa - UV Dự Khuyết HĐTS TW GHPG VN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni Sư Thích Đàm Thành - UV Ban hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức thuờng trực BTS tỉnh huyện,  thị, thành phố, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và chư tôn đức 3 hạ truờng Thanh Hà, Khải Nam và Hương quang đồng tham dự...

Xin được giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ:

Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015.Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 1Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 2Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 3Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 4Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 5Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 6Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 7Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 8Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 9Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 10Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 11Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 12Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 13Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 14Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 15Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 16Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 17Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 18Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 19Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 20Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 21Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 22Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 23Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 24Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 25Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 26
Thanh Hóa: Trường Hạ Khải Nam Khai Pháp An Cư Kiết Hạ PL.2559 - DL.2015. 27