Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa - Thông bạch Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015

Lập kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2559 và tuần lễ Phật đản của địa phương; đăng ký việc tổ chức với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành để được hỗ trợ trong công tác tổ chức.

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỈNH THANH HÓA                                            Độc lập - Tự do - hạnh phúc

                 BAN TRỊ SỰ                                                   -------------------------------

              ---------------------

            Số: 102/TB-BTSPG                                        Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BẠCH

Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559 - DL.2015

--------------------------

Kính gửi: Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố

Đại lễ Phật Đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Để kính mừng ngày Đản sinh của Đức Phật đã được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của Thế giới.

Căn cứ vào thông bạch số 50/TB.HĐTS ngày 26/3/2015 của Ban Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559.

Căn cứ vào chương trình hoạt Phật sự năm 2015 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường trực Ban Trị sự hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2639 năm - Phật lịch 2559 (2639 - 80 = 2559) ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đản sinh theo nội dung sau:

A- VỀ TỔ CHỨC:

I. Ban tổ chức:

1. Thường Trực Ban Trị sự thành lập Ban tổ chức chỉ đạo chung và Ban tổ chức tại trụ sở Phật giáo tỉnh. Quý Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố thành lập Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản do Trưởng Ban trị sự làm Trưởng ban tổ chức.

2. Các Ban trị sự lập kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559 - DL.2015 của địa phương và đăng ký với Ủy ban hân dân huyện, thị, thành phố để được hỗ trợ trong việc tổ chức.

3. Các chùa đăng ký chương trình Đại lễ Phật đản với UBND cấp xã (nếu chưa đăng ký chương trình hoạt động hàng năm với UBND cấp xã).

II. Địa điểm tổ chức:

- Lễ đài tập trung được tổ chức tại trụ sở Ban Trị sự tỉnh và Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố.

- Lễ đài của các chùa được tổ chức tại các chùa trong tỉnh.

III. Thời gian tổ chức:

- Tuần lễ Phật Đản: Từ ngày 07 đến 15/4 âm lịch (từ 24/5 - 01/6/2015).

- Ngày chính lễ: Rằm tháng 4 âm lịch (01/6/2015)

- Sáng ngày 08/4 âm lịch tổ chức khai mạc tuần lễ Phật Đản tại chùa Đại Bi và kết hợp động thổ xây dựng Chính điện chùa Đại Bi, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa do Ban trị sự Phật giáo thành phố Thanh Hóa tổ chức.

- Tối 14/4 âm lịch tổ chức tập trung tại trụ sở Phật giáo tỉnh (chùa Thanh Hà, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa)

- Từ ngày 07/4 đến 13/4 âm lịch tổ chức tập trung tại lễ đài Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành giáo.

- Ngày 15/4 âm lịch tổ chức đồng loạt tại các chùa trong tỉnh.

- Nơi nào Ban trị sự cấp huyện có 1 chùa thì tổ chức vào sáng ngày 15/4 âm lịch.

B- NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:

Trong ngày Đại lễ Phật Đản, các văn bản và biểu ngữ được sử dụng thống nhất như sau:

1. Thông điệp Phật Đản PL.2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

2. Diễn văn Đại lễ Phật Đản PL.2559 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

3. Bài giảng “ý nghĩa Phật Đản” của ban Hoằng pháp TW.

4. Các biểu ngữ chính được treo trong ngày Đại lễ Phật Đản:

- Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2559

- Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng Đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội

- Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật.

C- HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:

1. Triển khai phổ biến các văn kiện liên quan Đại lễ Phật Đản do TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ban hành.

2. Khuyến khích Ban Hoằng pháp, Ban hướng dẫn Phật tử phổ biến tinh thần, nội dung và các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật Đản trong các bài giảng, để quần chúng hóa lễ hội quan trọng này.

3. Phối hợp với UBND, MTTQVN, phòng VHTT tại các huiyện, thị, thành phố treo cờ Phật giáo và biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật Đản tại các khu vực chính của huyện, thị, thành phố và trụ sở Ban Trị sự, trước cổng Tam quan các chùa.

4. Tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố và các chùa nên thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, treo cờ nước, cờ Phật giáo, kết hoa treo lồng đèn, bong bóng Phật Đản và treo biểu ngữ chào ngữ chào mừng Phật Đản (Phần B mục 4)

5. Ban trị sự Phật giáo hướng dẫn treo cờ Phật giáo, phan, phướng, lồng đèn... tại các chùa của Phật giáo Việt Nam, tại tư gia Phật tử trong tỉnh... Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ nước được treo phía tay trái từ trong nhìn ra và phải lớn hơn cờ Phật giáo từ một đến hai phân (nếu là cờ lớn).

6. Mỗi Ban Trị sự tổ chức 1 xe ô tô cho Tăng Ni trong huyện và cư sĩ, Phật tử là thành viên Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị về trụ sở Phật giáo tỉnh dự lễ vào chiều 14/4/al để buổi tối tổ chức Đại lễ Phật Đản. (các xe cần trang trí cờ Phật giáo, băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật Đản).

7. Tổ chức hội hoa đăng, phóng đăng tại những nơi có điều kiện

8. Tổ chức tuần lễ Phật Đản gồm các chương trình sau:

- Tổ chức tọa đàm về ý nghĩa ngày đại lễ Phật Đản, công hạnh Đức Phật, tinh thần Phật giáo nhập thế và đồng hành với dân tộc...

- Tổ chức triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo tại Văn phòng Ban Trị sự hoặc Trung tâm Văn hóa các huyện, thị, thành phố hoặc các tự viện lớn bao gồm: Di sản văn hóa Phật giáo, pháp khí, tranh ảnh nghệ thuật, thư pháp...

- Tùy theo điều kiện cho phép, có thể tổ chức văn nghệ mừng Đại lễ Phật Đản tại các lễ đài, cơ sở chùa, nhà văn hóa, nhà hát công cộng. Đồng thời phối hợp với Đài truyền hình địa phương thực hiện và phát sóng chương trình văn nghệ chào mừng Phật Đản.

- Tổ chức hội chợ văn hóa và hội chợ ẩm thực chay để quần chúng hóa Đại lễ Phật Đản. Các sản phẩm được trưng bày trong hội chợ phải có biểu ngữ được nêu ở phần B mục 4.

9. Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang và đài liệt sĩ.

10. Tổ chức lũy lạo, cứu tế đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, thăm viếng và tặng quà các gia đình có công với đất nước, thương binh, liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão... để mang thông điệp từ bi của Đạo Phật đến các mảnh đời bất hạnh.

D- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2559:

I. Buổi sáng ngày rằm tháng 4 âm lịch (01/6/2015)

1. Đúng 4 giờ sáng, tất cả các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Phật Đản sanh, lễ tắm Phật truyền thống.

2. Đúng 6 giờ sáng chính thức cử hành đại lễ Phật Đản theo chương trình quy định thống nhất cho cả nước.

a. Giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ, tuyên bố lý do.

b. Tuyên đọc thông điệp Phật Đản PL.2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

c. Diễn văn Đại lễ Phật Đản PL.2559 của Hòa Thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

d. Ý nghĩa Phật Đản PL.2559 của Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN.

g. Phát biểu của cơ quan chức năng huyện, thị (nếu có)

h. Cử hành nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật Đản:

              . Cử 3 hồi trống Bát nhã rước lễ Đản sinh

              . Niệm hương

              . Toàn thể Đạo tràng nhập từ bi quán

              . Dâng hoa cúng dường Phật Đản

              . Nghi thức tụng niệm

              . Hồi hướng

              . Thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình.

i. Cảm tạ của Ban tổ chức.

k. Hồi hướng bế mạc.

II. Buổi trưa, buổi chiều hoặc buổi tối ngày rằm tháng 4 âm lịch:

- Tổ chức Đại lễ Phật Đản và thuyết giảng Phật Pháp tại các cơ sở chùa.

- Tùy theo hoàn cảnh thực tế và thời gian, các Ban trị sự Phật giáo và các chùa tổ chức chiếu phim hoặc trình diễn văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật Đản.

E- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1. Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559 đã được lập, quý ban đăng ký việc tổ chức Đại lễ Phật Đản và tuần lễ Phật Đản với UBND huyện, thị, thành phố để được hỗ trợ.

2. Các biểu ngữ, cờ, đèn, bong bóng treo trong ngày Đại lễ Phật Đản, quý ban có thể liên hệ với công ty cổ phần Thiện Tài của Giáo hội hoặc Đại Đức Thích Tánh Khả - Trưởng Ban Văn hóa tỉnh hội Phật giáo Thanh Hóa.

3. Liên hệ với các cơ quan truyền thông để đăng ký tổ chức phát thanh chương trình Phật Đản tại các huyện, thị, thành phố hoặc đài truyền hình tỉnh.

4. Các Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố dự kiến treo cờ, băng rôn, phướn tại các đoạn đường nào thì gửi văn bản về VP Ban trị sự để tổng hợp xin cấp phép của Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch (nhưng cần ghi rõ số lượng và đoạn đường treo băng rôn) trước ngày 29/4/2015 (tức ngày 11/3/Ất Mùi).

5. Nếu địa phương nào có khó khăn trong việc tổ chức Đại lễ Phật Đản, quý Ban nên báo cáo gấp về văn phòng Ban trị sự tỉnh hội để Giáo hội có phương án hỗ trợ và tháo gỡ những vướng mắc.

Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thanh Hóa đề nghị quý Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố, chư Tôn đức trụ trì các chùa, Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dàng công đức, trí tuệ vào việc tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559 được thành tựu viên mãn.

Kính chúc quý ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

Nơi nhận:                                                                                                                              TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Như trên (để thực hiện)                                                                                                                TRƯỞNG BAN

- UBND, UBMTTQ, BTG SNV, sở VHTT&DL, Sở Thông tin truyền thông tỉnh;                                      

- UBND, MTTQ, phòng nội vụ, phòng VHTT các huyện, thị, TP;

                        “Kính tường giúp đỡ”

- Các chùa trong tỉnh (để thực hiện);                                                                                      Đại Đức: Thích Tâm Đức

- Lưu VT.