Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long

Tối ngày 20/8/2016 tức 18/7/Bính thân, tại chùa Hồi Long - xã Hoằng Thanh – Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa đáp lời mời của Sư Cô Thích Đàm Ngoan - Trụ trì chùa Hồi Long, ĐĐ. Thích Tánh Khả - UV TT BTS tỉnh – Trưởng Ban Văn Hóa BTS tỉnh Thanh Hóa đã có buổi chia sẻ pháp thoại và thắp nến tri ân Cha Mẹ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu Pl: 2560.

 Mở đầu chương trình đại chúng đã ngồi nhất tâm niệm Phật dưới sự hướng dẫn của Phật tử Xuân Biên.

Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long

Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 1

Kế đó là phần chia sẻ pháp thoại của Đại Đức Thích Tánh Khả nói về ý nghĩa của ngày Vu lan, Ngày rằm tháng bảy, nhân gian Việt Nam vẫn thường gọi là ngày xá tội vong nhân. Ngày rằm tháng bảy có nhiều ý nghĩa: Ngày Phật hoan hỷ, ngày Tăng tự tứ, ngày Tăng thọ tuế, ngày Xá tội vong nhân:

Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 2

 

Nhân đây Đại đức cũng nhắc nhở thính chúng ngày Vu Lan là ngày mà phật tử chúng ta đền ơn đáp nghĩa bằng cách đến chùa cầu thỉnh chư tăng sau ba tháng an cư thanh tịnh, chú nguyện cho vong nhân của mình đang đọa đày trong cảnh tối tăm như cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh được giải thoát khỏi đau khổ, đồng thời cầu nguyện cho tất cả tiền nhân của người khác cũng thoát khỏi tội khổ đau cùng cực như tôn giả Mục-kiền-liên đã làm khi cứu mẹ. Báo hiếu cha mẹ bằng hình thức chưa đủ, mà còn phải báo hiếu bằng tinh thần. Trong kinh, đức Phật dạy rằng: Cha mẹ chưa an trú trong chánh pháp thì làm sao giúp đỡ, dắt dẫn cha mẹ an trú trong Chánh pháp; cha mẹ chưa an trú trong điều Lành thì làm sao cho cha mẹ an trú trong điều Lành; cha mẹ chưa quy y Tam Bảo, thì nên đưa cha mẹ an trú trong quy y Tam Bảo. Là người phật tử, hãy ghi nhớ lời Phật dạy như vậy để hàng ngày tu niệm, hàng ngày hồi hướng công đức về cho tiên nhân của mình; nhất là trong ngày lễ Vu Lan, thành tâm chí kính, niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật, cúng dường Tam bảo, cúng dường chư Tăng tự tứ, để cầu mong sự chú nguyện của chư Tăng cho tiên vong của mình thoát khỏi u đồ mà siêu sanh lạc quốc. Đó mới tạm gọi là con hiếu, là người phật tử thuần thành trong mùa báo hiếu vậy.

 

Kết thúc bài pháp thoại là nghi thức cài hoa hồng và thắp nến tri ân Cha mẹ diễn ra thật trang nghiêm và xúc động, trong ánh nến lung linh Đại chúng nhất tâm nguyện học theo hạnh hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên nguyện làm người con Hiếu thảo. 

Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 3

Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 4

“Nguyện tâm hiếu ân cần gìn giữ

Lo mẹ cha giấc ngủ miếng ăn

Rồi đem Phật pháp cao thâm

Độ cha mẹ được thiện căn sâu dày”

Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 5Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 6Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 7Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 8Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 9Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 10Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 11Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 12Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 13Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 14Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 15Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 16Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 17Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 18Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 19Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 20Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 21Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 22Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 23Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 24Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 25Thanh Hóa: Thắp nến tri ân cha mẹ tại chùa Hồi Long 26