Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà

Với truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, ngày xuân các chùa thường tổ chức những lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Trên tinh thần cao quý đó, chư tôn đức Tăng tổ chức Pháp hội Dược Sư diên thọ kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận tại địa điểm chùa Thanh Hà, số 34 Bến Ngự, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2 năm Bính Thân.

 

Trãi qua một tuần khai đàn Dược Sư, chiều ngày mùng 8 tháng 2, chư Tôn Đức Tăng chùa Thanh Hà cùng với Phật tử làm lễ phóng sanh để trưởng dưỡng lòng từ bi, cầu nguyện thân tâm được mạnh khỏe và trường thọ, nguyện cầu Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp.

Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh HàThanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 1Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 2Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 3Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 4Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 5Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 6Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 7Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 8

 Tối lại, trước khi làm lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược Sư, nhân ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia (ngày mùng 8 tháng 2 al), Đại Đức Thích Tâm Đức – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Viện chủ chùa Thanh Hà đã chia sẻ với thính chúng về Ý Nghĩa Xuất gia của một vị Bồ Tát.

Chương trình lễ tạ đàn Dược Sư, kết thúc việc trì tụng kinh Dược Sư, diễn ra trang trọng, thành kính dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng và sự hộ niệm của đông đảo Phật tử. Thầy Trụ trì dâng hương tưởng nhớ chư Phật, chư Bồ Tát với lòng tha thiết, ngưỡng mong chư Phật trong mười phương gia hộ cho môn đồ tứ chúng được tiêu tai, giải hạn, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm được an lạc, thường sống trong hào quang của chư Phật, Bồ tát, chư Thiện thần.

Chúng ta được biết, danh hiệu của bảy Đức Phật chính là bảy phương thuốc để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh bằng sự thanh tịnh. Đem chất liệu từ bi đượm thấm ba nghiệp để lời nói, hành động và ý nghĩa đều có tính dược, hầu chuyển hóa khổ đau của kiếp người và trị liệu những chứng bệnh trầm kha trong cuộc sống.

Giải kết giải kết giải oan kết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính

Đối trước Phật đài cầu xin giải kết.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

Tùy Tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

Xin Ngài ban ánh sáng lưu ly thanh tịnh cho mọi người để được sống an lành trong tuệ giác từ bi của Đức Phật.

Pháp hội Dược Sư khép lại trong niềm hỷ lạc vô biên, trong niềm tin về một thế giới hòa bình, không chiến tranh, không thiên tai lũ lụt, không hạn hán mất mùa, dịch bệnh được đẩy lùi, đất nước Việt Nam ngày một cường thịnh, nhà nhà cơm no áo ấm, người người sống biết chia sẻ yêu thương nhau nương hồng ân của  Đức Phật Dược Sư – vị Giáo chủ ở phương Đông, cầu mong ánh sáng mặt trời, ánh sáng tuệ giác luôn luôn rọi soi để hận thù tan biến, để vô minh đẩy lùi, tình yêu thương luôn được ban rãi, người với người luôn quý kính nhau.

Xin chia sẻ một số hình ảnh:

Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 9Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 10Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 11Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 12Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 13Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 14Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 15Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 16Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 17Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 18Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 19Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 20Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 21Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 22Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 23Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 24Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 25Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 26Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 27Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 28Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 29Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 30Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 31Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 32Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 33Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 34Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 35Thanh Hóa: Lễ Hoàn kinh, tạ Pháp Dược sư tại chùa Thanh Hà 36