Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ

Sau ba tháng tu học thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức, sáng ngày 16/8/2016 tức 14/7/Bính thân tại Hạ trường Thanh Hà, số 34 Bến Ngự, phường Trường Thi, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã trang nghiêm diễn ra lễ Tự tứ kết thúc an cư kiết hạ Pl: 2560 - Dl: 2016.

 

Chứng minh và tham dự lễ gồm có: ĐĐ. Thích Tâm Đức - Uỷ viên HĐTS – Phó Ban Pháp Chế GHPGVN - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá; ĐĐ. Thích Tâm Minh - UV Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN - Phó BTS – Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Thanh Hoácùng  chư hành giả an cư tại Hạ Trường Thanh Hà PL: 2560 – DL: 2016.

Nhân buổi lễ trọng đại của ngày tự tứ, ĐĐ. Thích Tâm Đức đã tán thán tinh thần tu học của chư tôn đức tăng sau ba tháng An cư tu tập, trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, cũng như khuyến tấn các sứ giả Như Lai cố gắng hơn nữa trong việc phát triển đạo pháp ở tỉnh nhà.

Lễ Tự tứ được diễn ra trang nghiêm tại Chánh điện chùa Thanh Hà. Quý hành giả an cư ra giữa đại chúng, tự thành kính sám hối những lỗi lầm của mình đã phạm hoặc thấy hoặc không thấy, nên cần phải khẩn thiết thỉnh cầu chư Tôn đức hoan hỷ chỉ bảo cho mình biết thêm được những tội lỗi đã phạm, để sửa chữa và thành tâm sám hối. 

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự TứHành giả Sa Di tác bạch xin được Tự TứThanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 1Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 2ĐĐ. Thích Tâm Đức - Chánh Duy Na hạ trường Thanh HàThanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 3Chư hành giả hình đồng tác bạch xin Tự TứThanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 4Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 5Đảnh lễ Tam BảoThanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 6Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 7Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 8Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 9Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 10ĐĐ. Thích Tâm Đức giảng nói về ý nghĩa Tự TứThanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 11Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 12Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 13Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 14Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 15Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 16Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 17Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 18Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 19Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 20Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 21Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 22Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 23Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 24Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 25Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 26Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 27Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 28Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 29Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 30Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 31Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 32Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 33Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 34Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 35Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 36Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 37Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 38Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 39Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 40Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 41Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 42Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 43Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 44Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 45Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 46Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 47Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 48Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 49Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 50Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 51Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 52Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 53Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 54Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 55Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 56Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 57Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 58Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 59Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 60Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 61Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 62Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 63Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 64Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tác lễ Tự Tứ 65