Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư

Hôm nay, ngày 23 tháng 8 năm 2015 nhằm ngày 10 tháng 7 năm Ất Mùi, tại hạ trường Thanh Hà - chùa Thanh Hà - Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - số 34 - Bến Ngự - P. Trường Thi - TP. Thanh Hóa, bước vào ngày hành đạo đầu tiên trong ba ngày 10, 11, 12 mùa An Cư kiết hạ PL: 2559 - DL: 2015.

 

 

 

 

Ba ngày hành đạo là ba ngày cuối cùng để bước vào ngày tự tứ nên hành giả phải nổ lực nghiêm trì miên mật 6 thời công phu. Tập trung hành trì công phu bái sám, hành thiền để tăng trưởng công đức trước ngày tự tứ.

Buổi sáng: Khóa niệm Phật,  Mục Liên Sám Pháp,  Sám Huân Tu. Buổi chiều bắt đầu từ 14h thời khóa lễ kinh Dược Sư cùng niệm Phật chiều. Buổi tối Khóa lễ kinh A Di Đà, kinh hành nhiễu Phật.

Được biết, qua 3 ngày hành đạo vào ngày 13 bắt đầu 14h Khai kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Tiêu, tụng trọn 7 quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT. Thích Trí Tịnh . Sáng 14 là lễ Tự Tứ (Giải Hạ).

Xin chia sẻ một số hình ảnh:

Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư

Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 1Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 2Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 3Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 4Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 5Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 6Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 7Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 8Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 9Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 10Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 11Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 12Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 13Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 14Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 15 

                                    Thanh Hóa: Hạ Trường Thanh Hà bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa An Cư 16