Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái

Đáp lời mời của BTC, chiều ngày 30 tháng 3 năm 2013, nhằm ngày 19 tháng 2 Qúy Tỵ, nhân dịp Lễ khánh thành giai đoạn 1 và Lễ hội Quan Âm truyền thống chùa Vĩnh Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Đại đức thích tuệ minh đã có thời thuyết giảng về chủ đề “Bốn Điều Mang Lại Hạnh Phúc” cho đông đảo thính chúng Phật tử.  

 

Tại buổi giảng, Đại đức đã đưa ra tiêu chuẩn hạnh phúc của một xã hội lý tưởng và con người an lạc mà đức Phật chỉ dạy trong Kinh Hạnh Phúc, bao gồm: nói lời chân thật, khiêm tốn, nhẫn nại và tinh tiến, làm theo lời Phật dạy. Đây chính là nguyên nhân khiến cho mỗi con người luôn tự biết hoàn thiện bản thân để cố gắng vượt qua những khó khăn phía trước để tin tưởng vào cuộc sống do chính mỗi người tạo dựng. Không có bất cứ một bậc thần linh nào có đủ khả năng quyết định vận mạng của chúng ta hơn chúng ta. Do đó, quy y Tam Bảo, giữ gìn 5 điều đạo đức của Phật giáo, tin nhân quả nghiệp báo là yếu tố cần thiết cho tất cả mọi người.

www.phatgiaothanhhoa.com Xin chia sẻ một số hình ảnh với quý độc giả: 

Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh TháiThanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 1Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 2Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 3Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 4Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 5Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 6Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 7Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 8Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 9Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 10Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 11Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 12Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 13Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 14Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 15Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 16Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 17Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 18Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 19Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 20Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 21Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 22Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 23Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 24Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 25Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 26Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 27Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 28Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 29Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 30Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 31Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 32Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 33Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 34Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 35Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 36Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thái 37