Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà

Sáng nay, ngày 27 tháng 4 năm Ất Mùi (tức ngày 13 tháng 6 năm 2015), Đại Đức Thích Nhật Minh đã có một thời pháp với tựa đề ”Kinh Phạm Võng” tại hạ trường Thanh Hà – số 34, Bến Ngự - P. Trường Thi – TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

 

 

 

 

 

 

 

Tại buổi thuyết giảng, Đại Đức giảng sư đãtóm lược khái quát Kinh Tưuờng Bộ, và cụ thể triển khai giảng giải “Kinh Phạm Võng” là bản kinh đầu tiên trực thuộc Trường Bộ Kinh, nói rõ trong trường hợp nào đức Phật thuyết kinh Địa Võng, ba cấp giới luật, 62 kiến chấp….

Buổi thuyết giảng đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của đông đảo Phật tử có mặt tại Đạo tràng.

Phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh:        

Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà

Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 1Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 2Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 3Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 4Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 5Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 6Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 7Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 8Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 9Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 10Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 11Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 12Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 13Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 14Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 15

Thanh Hóa: Đại Đức Thích Nhật Minh thuyết giảng tại Hạ Trường Thanh Hà 16