Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo

Tối ngày 8 tháng chạp năm Bính thân tức ngày 5 tháng 1 năm 2017, trong trong khí hân hoan của hàng triệu người con Phật thiết tha long trọng tổ chức kỉ niệm ngày Bồ Tát Tất Đạt Đa thành đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Xem thêm: 

  • - TVTL Hàm Rồng tổ chức lễ Phật Thành Đạo 2017
  • - Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 2017

Tại  Chùa Thanh Hà (34 Bến Ngự - P. Trường Thi -TP. Thanh Hóa) tất cả chư Tăng cùng Phật tử đã dâng trọn lòng mình tổ chức Đêm Hội Hoa Đăng kỉ niệm ngày Phật Thành Đạo, tha thiết tôn vinh thánh tính vĩ đại, quá trình thành đạo và cuộc đời hoằng pháp lợi sinh của Ngài.

Bắt đầu cử hành Đêm Hoa Đăng, chư tôn đức cùng quý Phật tử trang nghiêm thân tâm, quỳ trước tôn nhan của đấng từ phụ, nhất tâm hướng tâm về Bồ Đề Đạo Tràng nơi mà cách nay hơn hai ngàn sáu trăm năm đã chấn động địa cầu, quả đất rung chuyển, nhạc trời vang lừng, hoa trời tung rơi đón mừng sự kiện Bồ Tát Tất Đạt Đa thành Phật.

Đêm nay nhân kỷ niệm ngày đức Phật thành đạo, chúng ta nhìn lại cung đường đức Thế Tôn đi qua và sự thành đạt của Ngài. Để qua đó, chúng ta thấy được nghị lực vĩ đại nghiệp hoằng pháp độ sinh cao cả mà không có một vị giáo chủ nào trên thế gian này làm được.

Đêm thành đạo, trước mọi cám dỗ của ác ma mà Ngài vượt qua một cách hùng dũng mà nhẹ nhng  Đây chính là chất liệu của lịng từ, của sự hy sinh cao tột mà nào có ai làm được.

Ngày nay, chng ta không vào rừng sâu, không ngồi cội Bồ-đề, không bị ác ma làm hại, không đầu trần chân đất, đi từ đầu làng đến cuối xóm để ngữa bình bt nhận sự bố thí như đức Phật thuở xưa. Vì phương tiện vật chất quá ư đủ đầy, nhưng con người thật sự thiếu điểm nương tựa tâm linh, là đệ tử Phật chúng ta phải lm gì trước sự sa sút về tâm linh như thế?

Nên chăng, chúng ta phải xác quyết niềm tin vào ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng, giữ trọn lòng tôn kính vào đức Phật tuyệt đối là nhân vật lịch sử có thật, là người đã trải nghiệm tâm linh thăng hoa kiếp sống phàm phu thành bậc Giác Ngộ, đã để lại kho tàng kinh điển sâu xa mầu nhiệm đó chính là những lời dạy vô cùng quý giá khi Phật còn tại thế.  Ngày nay nếu chúng ta muốn đạt được đời sống an lạc hiện tại và tương lai, không gì khác hơn:

 “Chớ sống đời lười biếng

Chớ đam mê dục lạc

Nên nỗ lực thiền định

Sẽ đạt được an lạc”

Đó là lời Phật dạy, Là người con Phật đi theo Phật là tôn trọng sự thật đến để mà thấy, hãy học để tu tập và cùng nhau trải nghiệm con đường thiền định, để cùng đạt được sự an lạc, giác thoát giác ngộ:

Trong giờ phút thiêng liêng này, chuẩn bị đón chào sự kiện Bồ Tát Tất Đạt Đa thành Phật. Sau nghi thức niêm hương là nghi thức truyền đăng dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng và đông đảo phật tử cùng tham dự. Ngọn lửa tiếp tục truyền trao:

"Thắp ngọn lửa từ bi

Và niềm tin trí tuệ

Nơi đức Phật tuyệt vời

Lan truyền khắp muôn nơi".

Lửa truyền lửa tâm truyền tâm, cùng xướng niệm danh hiệu đức Phật Thích Ca. Sau đó đại chúng đã có những giây phút lắng tâm trải nghiệm tâm linh thiền định và dâng lời phát nguyện tôn kính Phật, nổ lực tu học, mang Phật pháp lan truyền muôn lối, tốt đạo đẹp đời, dù gặp gian khồ vẫn kiên cường giữ đạo hộ trì chánh pháp.

Đêm hoa đăng thật lung linh, trang nghiêm và thành kính nhất tâm đón mừng ngày vía đức Phật Thích Ca Thành Đạo.

Xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành ĐạoThanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 1Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 2Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 3Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 4Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 5Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 6Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 7Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 8Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 9Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 10Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 11Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 12Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 13Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 14Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 15Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 16Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 17Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 18Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 19Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 20Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 21Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 22Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 23Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 24Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 25Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 26Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 27Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 28Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 29Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 30Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 31Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 32Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 33Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 34Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 35Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 36