Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc

Ngày 20/8/2016 tức 18/7/Bính thân, chùa Thanh Hà số 34 Bến Ngự - Trường Thi – Tp. Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa tổ chức khóa tu một ngày an lạc.

Đến với khóa tu kì này đại chúng cùng trì tụng kinh sám hối, tọa thiền, kinh hành niệm Phật và lắng nghe pháp thoại với sự chia sẻ của ĐĐ. Thích Quảng Tuyên – Chùa Trí Nghiêm – BRVT với đề tài: “Ân Nghĩa Sinh Thành” 

Nhân đây Đại đức cũng nói rõ về ý nghĩa của hạnh báo hiếu khi cha mẹ còn sống là người con ngoài phụng dưỡng bằng vật chất do chính công sức mình làm ra đúng pháp rồi; mà người con còn phải hiếu kính thương yêu thực hành những gì cha mẹ dạy. - không được cãi lời; không làm cha mẹ buồn lòng...
- Đối với cha mẹ chưa tin nhân quả thì người con phải khéo léo giúp cha mẹ tin sâu nhân quả. - Đối với cha mẹ nếu chưa quy y thì con cái giúp cha mẹ quy y. Đối với cha mẹ còn nhiều tham – sân – si thì con cái giúp cho cha mẹ giảm bớt tham – sân - si. Và để làm được các điều ấy thì trước hết người con phải có sự tu tập cho thật tốt. Ngoài ra báo hiếu cha mẹ không có nghĩa là mình chỉ sống đối xử tốt với cha mẹ của mình, mà còn phải sống tử tế với những người chung quanh. Gần gũi với mình là người thân trong gia đình trước; rồi sau đến bà con xóm giềng và ngoài xã hội. Đối với cha mẹ chưa tin nhân quả thì ng con phải khéo léo giúp cha mẹ tin sâu nhân quả. - Đối với cha mẹ nếu chưa quy y thì con cái giúp cha mẹ quy y Đối với cha mẹ còn nhiều tham – sân – si thì con cái giúp cho cha mẹ giảm bớt tham – sân – si Và để làm được các điều ấy thì trước hết người con phải có sự tu tập cho thật tốt. Ngoài ra báo hiếu cha mẹ không có nghĩa là mình chỉ sống đối xử tốt với cha mẹ của mình, mà còn phải sống tử tế với những người chung quanh. Gần gũi với mình là người thân trong gia đình trước; rồi sau đến bà con xóm giềng và ngoài xã hội. Còn đối với cha mẹ đã mất thì chúng ta hãy học theo hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên đã cứu mẹ của Ngài. Ngoài sự trả ơn hai đấng sinh thành ra mình thì người con cũng phải tri ân và tưởng nhớ đến ơn các anh hùng chiến sĩ đã quên mình bảo vệ quê hương đất nước; và những anh hùng chiến sĩ ngày đêm bảo vệ quê hương đất nước cho ta có sự yên bình hiện nạy. Cho nên nói đủ là tứ trọng ân (ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân tổ quốc đồng bào và ân Tam Bảo).

Xin chia sẻ một số hình ảnh: 

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạcThanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 1Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 2Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 3Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 4Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 5Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 6Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 7Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 8Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 9Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 10Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 11Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 12Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 13Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 14Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 15Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 16Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 17Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 18Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 19Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 20Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 21Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 22Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 23Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 24Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 25Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 26Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 27Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 28Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 29Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 30Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 31Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 32Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 33Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu một ngày an lạc 34