Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559

Ngày 10/1/2016 tức 1/Chạp/Ất Mùi, Nhân ngày kỷ niệm Phật thành đạo Pl: 2559 – Dl: 2016 chùa Hưng Phúc – P. Đông Hương – TP Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Thành tâm bày tỏ tri ân đối với vị Đạo sư đã sáng soi chánh đạo, nguyện học theo chí nguyện của Ngài tinh tấn tu hành, hoằng truyền chánh pháp lợi lạc quần sinh.

 

Cách đây hơn 25 thế kỷ, ở tại Bồ-đề Đạo Tràng (Ấn Độ), Bồ Tát Tất-Đạt-Đa sau sáu năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ-đề để thể nhập chân lý, chứng đắc quả vị tối thượng trở thành Phật hiệu là Thích-Ca-Mâu-Ni. Ánh đạo vàng Ngài phát huy ra sáng soi vạn loại trải qua bao thiên niên kỷ. Ngày nay, những người con Phật khắp năm châu đang hướng về Bồ-Đề Đạo Tràng để kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo. Sự kiện Phật thành đạo có ý nghĩa lớn lao đối với Đạo Phật: chính thức xuất hiện vị Giáo chủ Thích-Ca-Mâu-Ni để dắt dẫn chúng sanh hướng về nẻo giác.

Đêm nay dưới sự chứng minh của ĐĐ. Thích Tâm Minh, UV TT Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì chùa Hưng Phúc. Sau chương trình văn nghệ chào mừg với sự góp mặt các quý văn nghệ sỹ phật tử, kế đó là chính thức tiến hành nghi thức thắp nến tri ân đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị phật tử được ngồi thiền trải nghiệm với sự nghi lực phi thường mà cách đây hơn 2600 năm ngày mà Bồ Tát Tất Đạt Đa đã vượt qua bao chứng ma thử thách và đắc đạo trở thành vị Phật chánh đẳng chánh giác.

Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, không khí thiêng liêng, trang nghiêm ấm áp Đại Đức Thích Tâm Minh đã chia sẻ cho phật tử hiểu thêm về ý nghĩa ngày đức phật thành đạo. Sau cùng là nghi thức dâng hoa cúng dường lên đức Phật. Đêm lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh và thắm tình đạo vị.

Xin chia sẻ đến toàn thể quý độc giả:

Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 1Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 2Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 3Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 4Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 5Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 6Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 7Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 8Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 9Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 10Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 11Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 12Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 13Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 14Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 15Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 16Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 17Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 18Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 19Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 20Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 21Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 22Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 23Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 24Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 25Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 26Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 27Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl: 2559 28