Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ

Ngày 27 tháng 4 năm 2014 (28/3/Giáp Ngọ) Chùa Hưng Phúc – phường Đông Hương – Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa tổ chức "Khóa tu một ngày an lạc" và Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ Phật tử Đỗ Xuân Thanh - PD Phúc Thành và Lê Thị Hiếu - PD Diệu Ngoan.

Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm và trọng thể dưới sự gia trì của ba ngôi Tam Bảo, dưới sự chứng minh của hiện tiền Đại Đức Tăng, chúng con xin được cung kính giới thiệu có sự chứng minh của ĐĐ. Thích Tâm Minh - ủy viên ban hoằng pháp TW, Ủy viên ban giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN, Phó ban trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN Tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì Chùa Hưng Phúc làm chủ lễ, ĐĐ. Thích Nguyên Đạo - Ủy viên ban hoằng Pháp GHPGVN Tỉnh Thanh Hóa- quyền trưởng BTS GHPGVN Huyện Thọ Xuân, trụ trì chùa Quảng Phúc, ĐĐ. Thích Nguyên Quang Ủy viên ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN Tỉnh Thanh Hóa - Trưởng ban hướng dẫn Phật tử huyện thọ xuân, trụ trì Chùa Đông Nam - ThiTrấn Thọ Xuân cùng chư Tăng Phật Tử Chùa Hưng Phúc, Chùa Phúc Bồi, Đai diện cho Gia Đình Nhà trai và nhà gái cũng có mặt đông đủ. 

Tại buổi lễ chư tôn đức đã thuyết giảng đạo lý “Đạo vợ chồng” sách tấn cho đôi bạn trẻ tinh thần của tình yêu đôi lứa theo kinh thiện sinh đức Phật đã dạy bổn phận của vợ và chồng đều có 5 điều giúp cho vợ chồng chung sống với nhau theo tinh thần hòa hảo, sống có trách nhiệm hơn đối với gia đình, bên nội, bên ngoại, trách nhiệm với xã hội, với quê hương đất nước....

www.phatgiaothanhhoa.comxin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả: 

Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻThanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 1Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 2Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 3Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 4Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 5Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 6Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 7Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 8Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 9Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 10Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 11Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 12Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 13Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 14Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 15Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 16Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 17Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 18Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 19Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 20Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 21Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 22Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 23Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 24Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 25Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 26Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 27Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 28Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc: Lễ Hằng Thuận cho đôi bạn trẻ 29