Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chư tăng làm lễ bạch an cư tại Hạ Trường cơ sở 2 chùa Khải Nam TX Sần Sơn

Ngày 2 tháng 6 năm 2015 ( tức ngày 16 tháng 4 năm Ất Mùi) tại Chùa Khải Nam - Hạ Trường cơ sở 2 của Tỉnh đã trang nghiêm tổ chức đối thú an cư cho chư Tăng trên địa bàn tỉnh.     Xin chia sẻ một số hình ảnh: