Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Sớ Táo Quân Phước Viên

Tất niên liên hoan cuối mùa đông đến Lai rai các lễ , biết kể sao đây Mỗi ngày lễ hội là mỗi mùa vui Quý đoàn tăng chúng ...        

Tất niên liên hoan cuối mùa đông đến Lai rai các lễ , biết kể sao đây Mỗi ngày lễ hội là mỗi mùa vui Quý đoàn tăng chúng câu hội về thăm...

GIỚI THIỆU

Nghe vẻ nghe ve - Nghe vè Xuân đến

Phước Viên chùa tổ - Táo hội về đây

Trình lên Ngọc hoàng - Sơ bộ tình hình

Hoạt động tổ đình - Gồm nhiều chương mục

Tính đến Tứ phần - Không thiếu món chi

Sinh hoạt- Tu học- Văn nghệ – Ẩm thực

Đại diện bốn táo – báo cáo trình bày

Cầu mong Ngọc hoàng, Táo bạn gần xa

Lắng lòng theo dõi, các táo thưa tâu

Thưa tâu cái mà thưa tâu

*SINH HOẠT

Sinh hoạt trong chùa có táo con đây

Báo cáo Ngọc hoàng, Phước Viên Chùa tổ

Chúng con sung túc – ấm no đầy đủ

Tinh thần , vật chất – không thể nghĩ bàn

Trên có Hòa thượng viện chủ bao dung

Kế đến chư vị Thượng tọa đại đức

Học cao hiểu rộng thâm sâu pháp Phật

Dạy dỗ trao truyền lý nghĩa đạo màu

Chăm lo từng chút cho đám con khờ

Từ tu đến học – nếp sống thiện lành

Trưởng ban hộ tự Quý Bác quý cô

Hết lòng phụng sự tâm tánh nhiệt thành

Ma chay hiếu hỉ, thăm hỏi ân cần

Cùng nhau góp sức gìn giữ tu bồi

Phước Viên ngày một Phước báu viên thành

Nghe lời Ôn dạy sống đẹp đạo đời

Soi tấm gương sáng cho đàn con trẻ

Không thể thiếu sót là quý tiểu điệu

Chịu kham chịu khổ cho chúng con no

Vừa cơm vừa nước cả chỗ vui chơi

Thật là thỏa thích cái mà thỏa thích.

* TU HỌC

Trình lên Ngọc Hoàng- con táo Tu học

Ưu tiên số một. Hòa Thượng dạy răn

Muốn là Phật tử chân chính thuần thành

Phải tu phải học – Pháp Phật chuyên tâm

Hàng tuần chủ nhật, ngày nghĩ theo duyên

Đạo tràng tu tập – là Bát quan trai

Số đông tính đến hơn hai trăm vị

Nam phụ lão ấu – vừa gần vừa xa

Tập tu một ngày-  như Phật Thế Tôn

Nào là trì tụng – bái sám thường kỳ

Niệm Phật sám hối, đến năm trăm lạy

Thành kính chuyên tâm nỗ lực khôn lường

Thật đáng kính nể, quý già tám mươi

Chủ nhật tối đến – Chánh niệm đạo tràng

Thư thái an lành, trong từng hơi thở

Thở ra thở vào Chánh niệm trong tâm

Phần đông lớp trẻ và dạng trung niên

Được con số tính đến hơn trăm vị

Thành phần đủ loại trí thức, công nhân

Kinh doanh buôn bán, lao động phổ thông

Với các chương trình, từ thiện cô nhi

Giúp người sáng mắt, trẻ em được thở

Ung bứu bệnh viện và cả vùng xa

Thiên tai lũ lụt, khổ ách đeo mang

Tấm lòng Chánh niệm, ban rải muôn nhà

Bằng sự đóng góp tay chị tay anh

Ẩm thực chay tịnh, tìm nguồn tài vật

Biết bao ý nghĩa, Tự lợi tha lợi

Phật dạy không quên, cái mà không quên.

Tre già măng mọc là nghi lễ trẻ

Mỗi chiều chủ nhật tập họp về chùa

Một thời sám hối, kinh hành niệm Phật

Thời khóa tu học, giáo lý phân hai

Lớp nhỏ oanh vũ, dạy dỗ sơ cơ

Kể chuyện cổ tích Phật giáo Việt Nam

Trò chơi tại chỗ, hát hò vui đố

Có các anh chị dẫn dắt bảo ban

Lớp lớn thanh thiếu, chủ chốt học hành

Giáo lý Phật Pháp, Có cả Anh Văn

Môn học lý thú, muôn vàn phấn khởi

Được thầy ân cần, dạy dỗ lo toan

Mỗi mùa hạ đến, trong lòng hân hoan

Được tu được học được ngủ được ăn

Nào trò chơi lớn, mật thư mót sờ

Nào Rung chuông chùa, trống Pháp ngân vang

Mở mang kiến thức, trí tuệ thông hanh

Nhờ có một ngày Phước viên tu niệm

Cái mà tu niệm

Muôn tâu Ngọc hoàng – con táo văn nghệ

Chương mục góp phần náo động chùa ta

Thanh niên thiếu nữ các tổ chủ lực

Có các em nhỏ oanh vũ thân thương

Cây nhà lá vườn, tự biên tự diễn

Mỗi một tiết mục là cả tấm lòng

Thành kính dâng lên cúng ngày lễ hội

Làm lòng thơi thới, tâm vui an lạc

Hoan hỷ hân hoan mỗi mùa Phật Đản

Cúng dường chư Phật, mừng đón Như Lai

Nào ca nào hát, múa vui nhạc kịch

Ý nghĩa tràn đầy cho mùa sen nở

Đến bao nhiêu tình chan chứa yêu thương

Gởi cha gởi mẹ, ông bà tổ tiên

Của mùa Vu Lan báo hiếu mỗi năm

Tấm lòng con trẻ từ bài hát nhỏ

Điệu múa, điệu đàn diễn xuất đơn sơ.

Là bao nhiêu tình báo đáp tri ân

Rồi mùa xuân đến, tết vui sum vầy

Văn nghệ chào xuân Suối nguồn yêu thương

Giúp các em nhỏ ấm no ăn tết

Trẻ thơ cơ nhở, hiếu học nhà nghèo

Có bánh có dưa chút quà chia sẻ.

Đó là tất cả Văn nghệ Táo thưa.

* ẨM THỰC

Cuối cùng Ẩm thực trình tấu Ngọc hoàng

Cực nhất trong năm, vất vả cả mùa

Nào là tháng giêng đầu năm khởi điểm

Ngày rằm Khánh Đản Phật tổ tháng tư

Tháng bảy mưa ngâu Báo hiếu mẹ cha

Tất niên liên hoan cuối mùa đông đến

Lai rai các lễ , biết kể sao đây

Mỗi ngày lễ hội là mỗi mùa vui

Quý đoàn tăng chúng câu hội về thăm

Phật tử xa gần vấn an bổn tự

Vậy là ẩm thực không thể thiếu phần

Trách nhiệm nặng nề, gánh vác bao đêm

Quý thầy quý điệu phụ trách hành đường

Quý bác quý cô quý anh quý chị

Vừa gọt vừa xắc nấu nướng chiên sào

Món dùng chay tịnh, phong phú thơm ngon

Đến giờ bưng dọn, tiếp lễ thọ trai

Phân công lớp trẻ phục vụ chạy bàn.

Luôn luôn đáp ứng nhu cầu khắp nơi

Bất phân bất biệt trong ngoài trên dưới

Phụng sự chúng sanh là cúng dường Phật”

Cả ban ẩm thực tâm niệm không quên

Cái mà không quên

KẾT

Nghe vẻ nghe ve, nghe vè xuân đến

Táo quan tổ đình kết thúc trình tâu

Kính chúc Ngọc hoàng thân tâm thường lạc

Các táo an khang – sum vầy hạnh phúc

Đừng quên sự nghiệp tu học thân tâm

Tu tạo phước báo dành để tư lương

Cho trọn kiếp này không còn đau khổ

Và cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa

Công thành chánh quả giác ngộ an vui.