Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Để đảm bảo cho công tác chuẩn bị cho Đại hội Đaị biểu Phật giáo các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chiều ngày 16/11/2020, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 200/QĐ-BTSPG về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026