Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó

Ngày 13 tháng 1 năm 2014 tức ngày 13 tháng Chạp năm Quý tỵ, CLB TTNPT chùa Đại Bi – Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tặng qùa cho "Học sinh nghèo vượt khó" dưới sự hướng dẫn của ĐĐ Thích Nguyên Hồi, Hội Từ Thiện Đạo Phật Chùa Đại Bi đã đến tặng 26 suất (200 nghìn/suất)  đến với các em học sinh nghèo hiếu học tại Trường THPT Đặng Thai Mai, huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ chùm ảnh đến quý độc giả:

Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khóQuảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 1Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 2Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 3Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 4Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 5Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 6Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 7Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 8Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 9Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 10Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 11Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 12Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 13Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 14Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 15Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 16Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 17Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 18Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 19Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 20Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 21Quảng Xương: Chùa Đại Bi tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 22