Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Từ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh Lộc

Hoạt động từ thiện "Nồi cơm Quan Âm cứu khổ" được diễn ra thường nhật. Đây là một hoạt động ý nghĩa theo hạnh Phật. Việc bố thí, mang lại an vui, lợi lạc cho mọi người, góp phần giảm thiểu những khó khăn trong đời sống, giảm thiểu niềm đau, nỗi khổ. Trong nhà Phật, bố thí gồm có 3 loại: Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí.

Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm & Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức tổ chức thành công mang lại niềm vui, giúp đỡ phần nào cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh Viện đa khoa huyện Thạch Thành và Yên Định - Thanh Hóa

Hoan hỉ chương trình phát cơm lần thứ 19 này do gia đình Phật tử Hà Quốc Hưng & Lương Mai Anh ở Hà Nội phát tâm cúng dường toàn bộ kinh phí để phát 400 phần gồm bánh bao, trứng và sữa cho bệnh nhân vào sáng ngày 18/3/2010 (tức ngày 25/2/Canh Tý) chia sẽ khó khăn trong lúc cả nước chung tay chống dịch covid-19

Cùng với đó là nhóm Phật tử cô Du huyện Thạch Thành cùng góp sức tài thí 1,9 triệu đồng cho chương trình lần này.

Quý Phật tử đọc, xem tin bài vui lòng cùng nhân dân cả nước chung tay, góp sức chống dịch !

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận : 

Từ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh LộcTừ thiện: Chương trình Nồi cơm Quan Âm cứu khổ chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh Lộc