Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Các Hạ trường tổ chức tác pháp an cư PL.2562

Thể theo truyền thống Phật giáo từ khi Phật còn tại thế, các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni lại vân tập về các trú xứ trong ba tháng mùa mưa để tu học, thúc liễm thân tâm trau dồi Giới – Định tuệ. Sáng ngày 30 /5/2018 (tức 16/4/ Mậu Tuất) Tại các hạ trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trang nghiêm tổ chức đối thú an cư cho chư Tăng (chùa Thanh Hà, Khải Nam), chư Ni (chùa Hương Quang) trên địa bàn tỉnh, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Thanh Hóa: Các Hạ trường tổ chức tác pháp an cư PL.2562

 

Thanh Hóa: Các Hạ trường tổ chức tác pháp an cư PL.2562

Buổi lễ diễn ra với sự chứng minh của: Thượng tọa Thích Tâm Đức - UV HĐTS TW GHPGVN, Phó ban Pháp chế TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Ni Trưởng Thích Đàm Nhung – Nguyên UV HĐTS TW GHPGVN – Nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Đại đức Thích Tâm Định – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Tăng – Ni đã nhất tâm tác bạch đối thú an cư PL: 2562 - DL: 2018.

Thanh Hóa: Các Hạ trường tổ chức tác pháp an cư PL.2562

Thanh Hóa: Các Hạ trường tổ chức tác pháp an cư PL.2562

Thanh Hóa: Các Hạ trường tổ chức tác pháp an cư PL.2562

Năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức ba Trường Hạ trên địa bàn tỉnh. Hạ trường Thanh Hà tổ chức tại Chùa Thanh Hà – số 34 Bến Ngự, phường Trường Thi – TPTH. Hạ trường Khải Nam tổ chức tại Chùa Khải Nam – Phường Quảng Tiến – Tp Sầm Sơn. Hạ trường Hương Quang tổ chức tại Chùa Tranh – Phường Trường Thi - TPTH

Vào lúc 08 giờ, buổi lễ bắt đầu với nghi thức cung thỉnh chư tôn đức chứng minh lễ tác pháp An cư và kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, trong không khí thanh tịnh, hòa hợp  của chư tăng  trong  tỉnh .

Thanh Hóa: Các Hạ trường tổ chức tác pháp an cư PL.2562

Hạ trường Thanh Hà

Thanh Hóa: Các Hạ trường tổ chức tác pháp an cư PL.2562

Hạ trường Khải Nam

Thanh Hóa: Các Hạ trường tổ chức tác pháp an cư PL.2562

Hạ trường Hương Quang

Nguyện cầu cho chánh pháp xương minh, Tăng già hòa hợp, để chúng sanh cùng được lợi lạc.