Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Sáng ngày 17 tháng 08 năm 2018 tức ngày 07/07/Mậu Tuất, tại chùa Hương Quang - số 77 – đường Nguyễn Chích – phường Nam Ngạn – Tp. Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa, đã long trọng tổ chức lễ Tạ Pháp khóa An Cư Kiết Hạ PL: 2562 – DL: 2018.

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Chư Tôn Đức ban Chứng minh

Quang lâm chứng minh có Thượng tọa. Thích Tâm Đức - Uỷ viên HĐTS, Phó ban Pháp chế GHPGVN - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá, ĐĐ. Thích Tâm Định - Ủy viên Ban Kiểm soát TW, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Tâm Minh – UV Ban Hoằng Pháp TW – Phó  Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Tâm Hiền - UV Ban Nghi Lễ TW, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni trưởng Thích Đàm Nhung - Nguyên UV HĐTS TW GHPGVN – Nguyên trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá, Ni sư Thích Đàm Hoà – UVDK HĐTS GHPGVN - Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Ni sư Thích Đàm Thành – UV Ban Tài chính Kinh tế TW, Pho trương BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức TT BTS GHPGVN, Chánh, Phó BTS các huyện thị, thành phố, trụ trì các tự viện trong tỉnh cùng chư Tăng Ni Hạ trường Thanh Hà, Khải Nam và Hương Quang và đông đảo tín đồ Phật tử về tham dự.

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Văn nghệ chào mừng

Tại buổi lễ, đại chúng đã thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi công ơn Cha mẹ và ân đức Tam Bảo, cùng được nghe Sư cô Thích Nữ Đàm Hưng - Chánh Thư ký Hạ trường Hương Quang báo cáo kết quả trong ba tháng An cư.

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Sư cô Thích Nữ Đàm Hưng - Thay mặt ban chức sự Hạ trường báo cáo kết quả ba tháng an cư

 Năm nay tổng số Chư Ni An cư tại Hạ trường là 69 vị trong đó Tỳ Kheo ni là 63 vị, Sa di Ni 3 vị và Hình đồng 3 vị. Về chương trình tu học, ngoài các thời khóa tụng kinh, niệm Phật, Chư Ni còn có thời khóa Lâm thụy trước giờ chỉ tịnh tối. Về chương trình thuyết giảng: Chư tôn đức Ni đã hoàn thành nội dung chương trình thuyết giảng được phân công, cố gắng chia sẻ, truyền tải các chủ đề của giáo lý đạo Phật để các Phật tử có thể hiểu và áp dụng trong cuộc sống đời thường, tịnh hóa được thân tâm, sống tốt đời đẹp đạo.

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Thượng tọa Thích Tâm Đức Ban đạo từ cho buổi lễ

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Thay mặt cho Chư Tôn Đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Đức đã ban Đạo từ cho buổi lễ: “Thượng tọa đã tán thán công đức của Chư tôn Đức Ni chức sự Hạ trường đã hoàn thành nhiệm vụ trong ba tháng an cư cũng như sự tu hành giữ nghiêm giới luật của Chư Tôn Đức Ni trong mùa An cư tại Hạ trường. Thượng tọa cũng sách tấn các Chư Tôn Đức Ni khi trở về trụ xứ cố gắng gìn uy nghi, giữ nghiêm giới luật, phát triển Phật giáo tại địa phương, với tình thần “Đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc” Chư Tôn Đức phải luôn đoàn kết hòa hợp với chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân Phật tử tại nơi Trụ xứ ”

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Tiếp đến, Sư Cô Thích Nữ Như Hòa đã thay mặt các hành giả An cư dâng lời tác bạch tạ pháp. Ni trưởng Thích Đàm Nhung đã có lời đáp từ sách tấn các hành giả và chúc các hành giả sau ba tháng an cư về lại trú xứ có nhiều thành công trong Phật sự.

Hạ trường Hương Quang tổ chức lễ Tạ Pháp PL: 2562

Kết thúc buổi lễ, Ni sư Thích Đàm Hòa đã thay mặt ban chức sự Ha trường có lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam tín nữ, Phật tử đã phát tâm công đức tịnh tài, phẩm vật trợ duyên cho các chư Ni an tâm tu học suốt 3 tháng.