Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùm ảnh ngày đầu hành đạo tại Hạ trường Khải Nam

Hôm nay ngày 31/08/2017 tức ngày 10/07/Đinh Dậu, ngày thứ nhất chư Tăng cùng Phật tử hành đạo tại Hạ trường Chùa Khải Nam.

Sau đây là một số hình ảnh của ngày hành đạo:

Hạ trường Khải Nam tổ chức hành đạo

Hạ trường Khải Nam tổ chức hành đạoHạ trường Khải Nam tổ chức hành đạoHạ trường Khải Nam tổ chức hành đạo

Hạ trường Khải Nam tổ chức hành đạoHạ trường Khải Nam tổ chức hành đạoHạ trường Khải Nam tổ chức hành đạo

Hạ trường Khải Nam tổ chức hành đạoHạ trường Khải Nam tổ chức hành đạoHạ trường Khải Nam tổ chức hành đạoHạ trường Khải Nam tổ chức hành đạoHạ trường Khải Nam tổ chức hành đạoHạ trường Khải Nam tổ chức hành đạoHạ trường Khải Nam tổ chức hành đạo