Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Tám quyển sách quý - Quyển 1: TÂM VƯƠNG
Tám quyển sách quý - Quyển 1: TÂM VƯƠNG

HT Thích Thiện Hoa 1.- Trong lúc chương ta mở mắt thấy các cảnh vật, biết được cảnh đây..

Tám quyển sách quý - Quyển 1: TÂM SỞ
Tám quyển sách quý - Quyển 1: TÂM SỞ

HT Thích Thiện Hoa Thưa quý vị! Từ trước đến đây, chúng tôi căn cứ theo tác dụng hiện thật..

Tám quyển sách quý - Quyển 1: Căn Bản Phiền Não
Tám quyển sách quý - Quyển 1: Căn Bản Phiền Não

HT Thích Thiện Hoa 1- THAM là tham lam. Người tham lam, tánh hay để ý dòm rình những cái gì họ ưa..

Tám quyển sách quý - Quyển 1: Tùy Phiền Não
Tám quyển sách quý - Quyển 1: Tùy Phiền Não

HT Thích Thiện Hoa Thưa quý vị! Mưới món phiền não tôi vừa kể trên, trong kinh gọi là "Thập..

Tám quyển sách quý - Quyển 1: Thiện Tâm Sở
Tám quyển sách quý - Quyển 1: Thiện Tâm Sở

HT Thích Thiện Hoa Thưa quý vị! Tôi đã kể rõ 30 tên giặc phiền não, nào tên họ, tài năng và..

Tám quyển sách quý - Quyển 1: Tự Kiểm Thảo Tâm Niệm Của Mình
Tám quyển sách quý - Quyển 1: Tự Kiểm Thảo Tâm Niệm Của Mình

HT. Thích Thiện Hoa  Thưa quý vị! Chúng ta đã hiểu rõ trong tâm mỗi người đềi có 11 anh..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Vấn đề tu tâm và dưỡng tánh khác nhau và bổ khuyết cho nhau như thế nào?
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Vấn đề tu tâm và dưỡng tánh khác nhau và bổ khuyết cho nhau như thế nào?

HT. Thích Thiện Hoa  Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường nghe hay thường quen miệng nói..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Từ bi
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Từ bi

HT. Thích Thiện Hoa  Như phần đầu đã nói, tánh đây là tánh Phật. Tánh Phật cũng gọi là..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Trí Tuệ
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Trí Tuệ

HT. Thích Thiện Hoa I- ĐỊNH NGHĨA Trí tuệ là cái tánh sáng suốt xét soi cùng khắp không bị..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Bình đẳng
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Bình đẳng

HT. Thích Thiện Hoa I.- ĐỊNH NGHĨA Bình là bằng, là ngang nhau không cao, không thấp, không trên..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Lợi tha
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Lợi tha

H.T Thích Thiện Hoa  I.- ĐỊNH NGHĨA Lợi là ích lợi; tha là người khác. Lợi tha là làm tất..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Nhẫn nhục
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Nhẫn nhục

H.T Thích Thiện Hoa   I.- ĐỊNH NGHĨA Nhẫn nhục do chữ "Ksânti" (sằn đề) trong Phạn ngữ mà..

Ý nghĩa của việc "Quy y Tam Bảo" là gì ?
Ý nghĩa của việc "Quy y Tam Bảo" là gì ?

Bước đầu nhập môn học Phật tiếp nhận tam quy ngũ giới, Tam quy ngũ giới là chính mình phát..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Hỷ xả
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Hỷ xả

H.T Thích Thiện Hoa I.- ĐỊNH NGHĨA Hỷ là vui hay muốn nói cho đủ là tùy hỷ: vui theo, cùng vui..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Thanh tỊnh
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Thanh tỊnh

HT. Thích Thiện Hoa  I.- ĐỊNH NGHĨA Thanh là trong, Tịnh là sạch. Thanh tịnh là tánh trong..

Phật giáo là gì?
Phật giáo là gì?

Hơn 2500 năm qua, tôn giáo mà ngày nay người ta gọi là Phật Giáo từng là nguồn cảm hứng chính..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Tinh tấn
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Tinh tấn

HT. Thích Thiện Hoa  I.- ĐỊNH NGHĨA Tinh là tinh chuyên, thuần nhất, không xen tạp, Tấn là đi..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Kiên chí
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Kiên chí

H.T Thích Thiện Hoa I.- ĐỊNH NGHĨA Kiên chí là tánh bền bĩ, dẻo dai, quyết tâm đeo đuổi cho..

Tám quyển sách quý - Quyển 2: Kết quả tốt đẹp của người dưỡng tánh: Tự giải thoát
Tám quyển sách quý - Quyển 2: Kết quả tốt đẹp của người dưỡng tánh: Tự giải thoát

H.T Thích Thiện Hoa Những đức tánh chúng ta đã thấy ở phần chính: Từ Bi, Trí tuệ, Bình..

Tám quyển sách quý - Quyển 3: Luật nhân quả
Tám quyển sách quý - Quyển 3: Luật nhân quả

H.T Thích Thiện Hoa I.- ĐỊNH NGHĨA 1.- Luật Có người cho rằng đã gọi là luật thì tất phải..