Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Pano Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế khổ lớn)

www.phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu một số mẫu thiết kế dành cho Lễ hội Phật đản của Minh Tường thiết kế :

 Pano Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế khổ lớn)Pano Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế khổ lớn) 1

Pano Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế khổ lớn) 2Pano Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế khổ lớn) 3

Pano Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế khổ lớn) 4Pano Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế khổ lớn) 5

Link download: http://www.mediafire.com/view/pad3945lqr2kb/Thiep%20Phat%20dan#bj9qc0dbui67rrm