Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Nga Sơn: Chùa Đống Cao tổ chức lễ Hằng Thuận
Nga Sơn: Chùa Đống Cao tổ chức lễ Hằng Thuận

Ngày 3/12/2018 (8/11/ âm lịch ), chùa Đống Cao tổ chức lễ Hằng Thuận kết duyên cho quý thiện nam..

Nga Sơn: Lễ quy y Tam Bảo tại chùa Bạch Tượng
Nga Sơn: Lễ quy y Tam Bảo tại chùa Bạch Tượng

Chiều ngày 30/11/2019, tại chùa Bạch Tượng – thôn Giáp Nội – xã Nga Giáp – huyện Nga Sơn –..

Hà Trung: Lễ đúc đại hồng chung chùa Đô Mỹ (Hưng Phúc Tự)
Hà Trung: Lễ đúc đại hồng chung chùa Đô Mỹ (Hưng Phúc Tự)

Sáng Ngày 01/12/2019, nhằm ngày 06 tháng 11 năm Kỷ Hợi, tại chùa Đô Mỹ (Hưng Phúc Tự) xã Hà..

Video:  Đại Lễ Phật Đản PL: 2556 - DL: 2012 Chùa Ông Sư
Video: Đại Lễ Phật Đản PL: 2556 - DL: 2012 Chùa Ông Sư

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu Video: Đại Lễ Phật Đản PL: 2556 - DL: 2012 Chùa Ông..

Video: Đại Lễ Vu Lan PL: 2556 - DL: 2012 Chùa Ông Sư
Video: Đại Lễ Vu Lan PL: 2556 - DL: 2012 Chùa Ông Sư

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu Video: Đại Lễ Vu Lan PL: 2556 - DL: 2012 Chùa Ông..

Video: Đại Lễ Vía Quán Thế Âm  PL: 2556 - DL: 2012 Chùa Ông Sư
Video: Đại Lễ Vía Quán Thế Âm PL: 2556 - DL: 2012 Chùa Ông Sư

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu Video: Đại Lễ Vía Quán Thế Âm  PL: 2556 - DL: 2012..

Video: Đại Lễ Vía Quán Thế Âm  PL: 2556 - DL: 2012 Chùa Ông Sư VCD2
Video: Đại Lễ Vía Quán Thế Âm PL: 2556 - DL: 2012 Chùa Ông Sư VCD2

www. Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu Video: Đại Lễ Vía Quán Thế Âm  PL: 2556 - DL: 2012..

Video: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hương Nghiêm
Video: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hương Nghiêm

www.Phatgiaothanhhoa.com xin trân trọng giới thiệu Video: Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm..

Video:  Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa Lễ Động
Video: Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa Lễ Động

www.phatgiaothanhhoa.com xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả: VCD Lễ Công Bố Quyết Định..