Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Mẫu thiết kế câu đối hoài niệm Ân Sư (chất lượng cao dùng để in)

www.phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu những câu đối liễm và thiết kế nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với các bậc tiền bối và chư vị tổ sư. Quý vị có thể tham khảo, chia sẻ và tải về trang trí khánh tiết trong các dịp lễ húy nhật, tiểu tường, tưởng niệm…                         

Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: http://tenlua.vn/1-nho-jpg-1737e629e90f6904/#download1737e629e90f6904

http://tenlua.vn/2-kinh-jpg-1737e629e90f6903/#download1737e629e90f6903

Mẫu thiết kế câu đối hoài niệm Ân Sư (chất lượng cao dùng để in)Mẫu thiết kế câu đối hoài niệm Ân Sư (chất lượng cao dùng để in) 1

Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây: http://tenlua.vn/7-khoanh-jpg-1737e629e90f680f/#download1737e629e90f680f

http://tenlua.vn/8-nhe-jpg-1737e629e90f6b06/#download1737e629e90f6b06

Mẫu thiết kế câu đối hoài niệm Ân Sư (chất lượng cao dùng để in) 2Mẫu thiết kế câu đối hoài niệm Ân Sư (chất lượng cao dùng để in) 3

Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây:  http://tenlua.vn/9-phap-jpg-1737e629e90f6b05/#download1737e629e90f6b05

http://tenlua.vn/10-sang-jpg-1737e629e90f6b03/#download1737e629e90f6b03

Mẫu thiết kế câu đối hoài niệm Ân Sư (chất lượng cao dùng để in) 4Mẫu thiết kế câu đối hoài niệm Ân Sư (chất lượng cao dùng để in) 5

Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây:  http://tenlua.vn/11-bien-jpg-1737e629e90f6b02/#download1737e629e90f6b02

http://tenlua.vn/12-song-jpg-1737e629e90f6b00/#download1737e629e90f6b00

                                                                Mẫu thiết kế câu đối hoài niệm Ân Sư (chất lượng cao dùng để in) 6Mẫu thiết kế câu đối hoài niệm Ân Sư (chất lượng cao dùng để in) 7

Quý vị muốn tải bản chất lượng cao xin link vào vào đây:  http://tenlua.vn/13-sac-jpg-1737e629e90e6d0f/#download1737e629e90e6d0f

http://tenlua.vn/14-khong-jpg-1737e629e90e6c07/#download1737e629e90e6c07

1.

Sắc tướng vốn không, nương cảnh huyễn độ người mê muội

Tử sanh nào có, mượn thuyền từ vớt kẻ trầm luân.

2.

Biển ái lấp bằng, Tịnh Độ đi về đâu mấy chốc

Sông mê tát cạn, Niết Bàn an trú vốn không xa.

3.

Dép cỏ lối về còn hiển hiện

Hoa Đàm tuy rụng vẫn lưu hương.

4.

Sắc tức thị không, trong sinh diệt vẫn sáng ngời bất diệt

Không tức thị sắc, nơi vô thường vẫn hiện bóng chơn thường

5.

Hồng trần nhẹ gót, dạo chốn chân không

Tự tại khứ lai, thong dong Tịnh Độ

6.

Khoảnh khắc viễn ly tam thế mộng

Nhẹ gót Người về chốn Tây phương.

7.

Chốn song lâm mây ẩn bóng ưu đàm, Đức Thế Tôn an nhiên vào đại định

Miền thiếu thất trăng lòng gương Bát Nhã, Bậc chân tu bỗng chốc lìa trần ai.

8.

Dung nghi tỏa sáng đạo vàng

Pháp tướng chiếu soi kim cổ.

9.
Đức độ từ bi, xóa tan thành trì nghiệp chướng

Ánh dương trí tuệ, dập tắt bóng tối đam mê.

10.

Mây Bát Nhã phất phơ bay phương trời tự tánh

Nước Từ Bi róc rách nuôi lớn chúng hữu tình.

11.

Bồ đề đại thọ, nẩy sinh cành lá hoa tươi

Bát nhã viên dung, nở nụ đơm bông kết trái.

12.

Trời nghiêng đất ngả, cánh hạc thẳng bước Tây quy

Phật giáo đó đây, xót xa nói lời tiễn biệt.

13.

Nghiệp đã qua rồi lòng nhẹ nhõm

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

14.

Đức bủa muôn dân bớt khổ, tấm thân chẳng ngại gian nan

Ân ban nhiếp chúng bình an, bản tánh thanh cao tao nhã.

15.

Trong vạn nẻo phù trần, vẫn ngàn năm tiếng hát

Trong dung ngôn hạnh lạc, vẫn bát ngát hương từ.

16.

Cõi vô thường còn vẳng tiếng vô sinh

Miền tịnh cảnh đã rành rành nhân ảnh.

17.

Quả đắc công thành, muôn vạn sinh linh thoát khổ

Liên hoa nở rộ, pháp thân vô ngại tỏa hương.

18.

Núi sông ủ dột, tiễn bậc thiền tăng

Nước chảy mây trôi, đưa người xuất thế.

19.

Ba y một bát, thong dong muôn dặm trời xa

Tiếp chúng độ sanh, tự tại vào ra ba cõi.

20.

Ngàn hoa thoát trần tịnh lạc, ba y cội rễ thấm nhuần

Muôn trái diễm lệ trang nghiêm, một bát phụng thờ vâng giữ.

21.

Đại đức từ dung, như ruộng đồng bát ngát

Cao phong đĩnh đạc, tợ sông núi ngất trời.

22.

Đức cảm hóa trong đạo ngoài đời, ánh minh đăng huyền linh sáng rỡ

Tài hoằng pháp độ sanh khắp chốn, hoa ưu đàm mỉm nụ chiếu soi.