Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Mẫu banner, phông Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế dùng để in) )

www.phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu một số băng rôn, phông Phật đản do Minh Tường thiết kế:

Mẫu banner, phông Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế dùng để in) )

Mẫu banner, phông Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế dùng để in) ) 1

Sau 3 - 5s, ô " Tải xuống chậm sẽ đổi sang thành " Tải xuống ngay " , tiếp tục ấn lần 2

Mẫu banner, phông Phật đản 2014 (Minh Tường thiết kế dùng để in) ) 2

Mở trình duyệt : Ấn tổ hợp phím Ctrl + J để mở file vừa tải