Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
BỐ THÍ VÀ CÚNG DƯỜNG NHƯ PHÁP - Thích Quảng Tánh
BỐ THÍ VÀ CÚNG DƯỜNG NHƯ PHÁP - Thích Quảng Tánh

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ,..

TƯƠNG QUAN GIỮA CHO VÀ NHẬN - Thích Quảng Tánh
TƯƠNG QUAN GIỮA CHO VÀ NHẬN - Thích Quảng Tánh

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi đắp..

BỐ THÍ VỚI TÂM RỘNG LỚN - Thích Quảng Tánh
BỐ THÍ VỚI TÂM RỘNG LỚN - Thích Quảng Tánh

Một thời, Thế Tôn ở Campà, trên bờ hồ Gaggara. Bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Campà cùng Tôn..

CỘI PHƯỚC - Thích Quảng Tánh
CỘI PHƯỚC - Thích Quảng Tánh

Một thời, Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo: Do sự có mặt của..

BỐ THÍ THANH TỊNH - Thích Quảng Tánh
BỐ THÍ THANH TỊNH - Thích Quảng Tánh

Một thời, Thế Tôn trú ở Kasambi, Ngài cho gọi các Tỳ kheo: Này các Tỷ kheo, có bốn thanh tịnh..

Xả bỏ "tự ngã" khi thuyết pháp
Xả bỏ "tự ngã" khi thuyết pháp

Thuyết pháp là hạnh cao quý của người hoằng pháp vì họ là sứ giả của Như Lai, mang ánh sáng..

Bức thư tâm huyết kính gửi đức Thế Tôn!
Bức thư tâm huyết kính gửi đức Thế Tôn!

Kính bạch đức Thế Tôn! Con viết lá thư này gửi đến Ngài với tất cả ưu tư và lòng trắc..

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình
Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng..

Đức Phật dạy về Nhân - Quả
Đức Phật dạy về Nhân - Quả

Tiến trình từ nhân đến quả, có thể báo ứng ngay trong hiện tại mà cũng có thể xảy ra ở..

Lời Phật dạy về "tín ngưỡng"
Lời Phật dạy về "tín ngưỡng"

Tâm trong sạch như đồ đựng nước, hình bóng thường hiển hiện. Nhưng tâm chúng sanh nhơ bẩn..

Giữ mãi tình người
Giữ mãi tình người

Những hiện tượng sa đọa đạo đức vẫn xảy ra khắp nơi trên thế giới, nhất là trong thời..

Giàu và nghèo
Giàu và nghèo

Giàu và nghèo là hai phàm trù đối đãi nhau, thông thường thì giàu được hiểu là người có sở..

Tinh thần phụng sự
Tinh thần phụng sự

Ai cũng nói rằng: ‘Sống mà không có mục đích, lý tưởng thà chết còn hơn!\’ Để làm cho..

Lời phật dậy bát nước của Ngài Anan
Lời phật dậy bát nước của Ngài Anan

Tôi chưa bao giờ nghe nói đẳng cấp có thể tạo ra khác biệt giữa người này với người kia...

10 lời phật dạy hay về tình yêu đôi lứa
10 lời phật dạy hay về tình yêu đôi lứa

Những lời Phật dạy từ kinh văn như răn dạy những người đang chìm đắm trong u mê cảm xúc..

Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu
Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu

Cuộc sống của chúng ta chỉ là một giai đoạn trong vòng tròn luân hồi. Kiếp nhân duyên, con..

10 loại người trong luân hồi và nhân duyên chuyển kiếp
10 loại người trong luân hồi và nhân duyên chuyển kiếp

Phật dạy về nhân duyên sinh ra các loại người khác nhau ở thế giới này. Các dạng người ở..

Thai giáo - Phương pháp dạy con từ trong bụng mẹ theo tinh thần Phật giáo
Thai giáo - Phương pháp dạy con từ trong bụng mẹ theo tinh thần Phật giáo

Nếu bạn là một Phật tử, đã ít nhiều hiểu về giáo lý nhà Phật. Bạn cũng mong muốn đứa..

Lời Phật dạy về kinh doanh, làm giàu
Lời Phật dạy về kinh doanh, làm giàu

Kinh doanh là hình thức trao đổi vật dụng. Khi xã hội phát triển, nhu cầu tiêu dùng càng nhiều..

Làm sao để tĩnh tâm, an lạc?
Làm sao để tĩnh tâm, an lạc?

Phật dạy cách tĩnh tâm, an lành qua từng lời nói. Hạnh phúc hay khổ đau do chính ta quyết định...